เด่นโซเชียล

แต่งตั้ง "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" จำนวน 113 ราย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้ว

แต่งตั้ง "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" จำนวน 113 ราย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" จำนวน 113 ราย

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" จำนวน 113 ราย ดังนี้

 

 

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น, ข้าราชการอัยการ

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น, ข้าราชการอัยการ

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น, ข้าราชการอัยการ

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น, ข้าราชการอัยการ

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น, ข้าราชการอัยการ

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น, ข้าราชการอัยการ

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น, ข้าราชการอัยการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้โอน นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ ข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ไปรับราชการเป็นข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด