ข่าว

ที่ปรึกษาฮุน เซน ขอบคุณ "ศธ." ดูแลนักเรียนกัมพูชาเป็นอย่างดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรีนุช" หารือที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ถึงความร่วมมือการศึกษาไทย-กัมพูชา พร้อมขอบคุณ "ศธ." ดูแลนักเรียนกัมพูชาเป็นอย่างดี ย้ำไทยให้ความสำคัญกับสิทธิเด็ก ในการได้รับการศึกษา และเด็กทุกคนได้รับวัคซีนทั่วถึง

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้การต้อนรับ ดร.ซก ซกกรัดทะยา (Dr. SOK SOKRETHYA) ที่ปรึกษาส่วนตัวสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ทำหน้าที่ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย

 

 

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีวศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ที่จังหวัดกำปงธม (Kampong Thom) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูจากจังหวัดกำปงธม และจังหวัดกำปงสปือ (Kampong Speu) เพื่อมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย

 

ที่ปรึกษาฮุน เซน ขอบคุณ "ศธ." ดูแลนักเรียนกัมพูชาเป็นอย่างดี

 

สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่จะตอบแทนไมตรีจิตของชาวกัมพูชา ด้วยการให้ของขวัญที่ยั่งยืนแก่ชาวกัมพูชา นั่นคือการศึกษา และยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรที่ดีต่อกันของประชาชนทั้ง 2ประเทศ

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ให้ความสำคัญกับสิทธิในการได้รับการศึกษาของนักเรียนทุกคน โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กไทยเท่านั้น เพราะสิทธิดังกล่าวถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

 

ที่ปรึกษาฮุน เซน ขอบคุณ "ศธ." ดูแลนักเรียนกัมพูชาเป็นอย่างดี

 

ซึ่งประเทศไทยได้ให้การรับรองตามกฎหมายผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทยได้ ซึ่งเดิมจำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุ่ม

 

 

นอกจากการดูแลด้านการศึกษาแล้ว ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ ศธ. ได้เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะมีการฉีดให้ทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงนักเรียนชาวกัมพูชาและนักเรียนต่างชาติอื่น ๆ ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยด้วย

 

 

ขณะที่ ดร.ซก ซกกรัดทะยา กล่าวว่า ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้การดูแลนักเรียนชาวกัมพูชาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งแบบประจำ และไป-กลับ เป็นอย่างดีทั้งด้านคุณภาพการศึกษาและสุขภาพ

 

 

โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 พร้อมทั้งพูดคุยถึงแนวทางความเป็นไปได้ที่จะแสวงหาความร่วมมือผ่านโครงการด้านการศึกษาระหว่างไทย-กัมพูชาในอนาคต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ