ข่าว

เฮอีก ต.ค.นี้ เรียกโดยสาร "รถบ้าน" ผ่านแอปพลิเคชั่น ได้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดีเดย์ ต.ค.นี้ หลัง ครม. ไฟเขียวให้ "รถบ้าน" จดทะเบียน รับส่งผู้โดยสาร ผ่าน "แอปพลิเคชั่น" รอกำหนดอัตราค่าโดยสาร .

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เมื่อ 25 พ.ค. 64 แล้วนั้น ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างด้านต่าง ๆ เพื่อประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ามาจดทะเบียนกับ ขบ. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในการเข้ามาให้บริการเรียกรถส่วนบุคคลมาโดยสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน 

 

โดยประกาศฉบับนี้ อนุญาตครอบคลุมถึง รถยนต์รับจ้างทางเลือก อาทิ รถบ้าน เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งมั่นใจว่า ขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนที่จะประกาศออกมา จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ และเริ่มรับจดทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ขบ.อยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้าง จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย

 

1. ประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสาร สำหรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะกำหนดอัตราตามระยะทาง ตามเวลา รวมทั้งค่าบริการเพิ่มอื่น ๆ เช่น ค่าเรียก ค่าใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ค่าใช้บริการกลางคืน เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นไปตามกรอบเพดานค่าโดยสารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

2. ประกาศหลักเกณฑ์การรับรองระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ที่จะให้บริการ แอปพลิเคชัน ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือ มีฐานะทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมในการให้บริการและมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจ เพื่อให้สามารถกำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันที่จะให้บริการจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนด เช่น ต้องมีการระบุตัวตนคนขับรถ ระบุตัวรถ มีการบอกเส้นทางการเดินทาง มีระบบสื่อสารระหว่างผู้ขับรถ และ ผู้โดยสาร มีระบบการคำนวณค่าโดยสาร มีปุ่มฉุกเฉิน มีระบบการประเมินการให้บริการ ฯลฯ หลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ขับรถที่ประสงค์จะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้

 

เฮอีก ต.ค.นี้ เรียกโดยสาร "รถบ้าน" ผ่านแอปพลิเคชั่น ได้แล้ว

3. ประกาศกำหนดเครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน เนื่องจากการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน จะใช้สีรถ และป้ายทะเบียนเดิม จึงกำหนดให้ต้องแสดงเครื่องหมายว่า รถยนต์ดังกล่าวได้ทำการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือก ผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับทราบก่อนใช้บริการ

 

4. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า กำหนดมาตรฐานวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

5. ระเบียบเงื่อนไข และขั้นตอนในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน กำหนดหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ และเนื่องจากเป็นรถยนต์รับจ้างประเภทหนึ่ง ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจะต้องมีการทำประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด