ข่าว

ฉลุย "พ.ร.ก.ควบคุมโรคฯ" ใช้แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉินปัดนิรโทษกรรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง"พ.ร.ก.ควบคุมโรคติดต่อ" ใช้แทนการออกพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ยันคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ฯปัดนิรโทษกรรมฝ่ายนโยบาย

เมื่อวันที่  21 ก.ย.64  "น.ส.รัชดา ธนาดิเรก" รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558 ให้เป็น"ร่างพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อ"

 

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และมีการเพิ่มหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อให้แยกการจัดการ กรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

 

“ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดร้ายแรง ก็ไม่ต้องออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งมีสาระหลักที่เน้นไปในเรื่องของความมั่นคง ถ้าในกรณีที่มีโรคติดต่อร้ายแรงเช่นนี้ก็จะใช้พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อแทน จะได้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการมากขึ้น"รองโฆษกรัฐบาล กล่าว 

 

นอกจากนี้ ประเด็นที่สำคัญที่มีการจับจ้องกันอยู่ว่า สาระของพ.ร.ก.ฉบับนี้จะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายบริหารหรือไม่ ตามที่มีการเขียนถึงในโลกออนไลน์ ต้องขอย้ำว่าสาระของพ.ร.ก.ฉบับนี้ต้องการที่จะคุ้มครองดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฎิบัติหน้าที่โดยสุจริต

 

รองโฆษกรัฐบาล ขยายความ สาระสำคัญว่า ได้กำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้แก่เจ้าพนักงานคุ้มครอง พนักงานควบคุมโรคติดต่อกและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่เป็นการกล่าวถึงการที่จะเข้าไปคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายบริหาร

 

"เพราะฉะนั้นโดยสาระ ขอย้ำว่าเป็นการดูแลเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่โดยสุจริตซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับประโยชน์จากร่างพ.ร.ก.ฉบับนี้จะครอบคลุม เช่น เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย อสม. รวมถึงพนักงานกู้ภัย เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติในโรงพยาบาลสนาม ที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ด้วย” น.ส.รัชดา กล่าว

logoline