ข่าว

ไฟเขียว "วัชรินทร์ "อัยการเอฟบีไอ นั่งที่ปรึกษากฎหมาย "สปชส."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัยการสูงสุด ไฟเขียว วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฯ นั่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

21 ก.ย. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อนุญาตให้ข้าราชการอัยการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามที่มีหนังสือลงวันที่ 8 ก.ย.64 ตามที่มีหนังสือขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานการสอบสวนเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วอนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายดังกล่าวได้

 

 

 

ไเขียว "วัชรินทร์" นั่งที่ปรึกษากม. สปสช.

อ่านข่าวที่น่าสนใจ 

 

โดยหนังสือขอตัวอัยการดังกล่าวลงนามโดยนายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่าด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลได้รับการจัดตั้งและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะที่ผ่านมาได้ประสานและได้รับการอนุเคราะห์ความเห็นหรือแนวการปฏิบัติทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจากนายวัชรินทร์  

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย โดยอาจขอความอนุเคราะห์ให้นายวัชรินทร์ เข้าประชุมกับสำนักงานหรือร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ความเห็นคำแนะนำด้านกฎหมายได้ตามความจำเป็น ซึ่งหากได้รับอนุญาตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะออกประกาศแต่งตั้งนายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 36(2)แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ต่อไป  
 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ทำหนังสือเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK  จำนวน 8.5 ล้านชิ้นขององค์การเภสัชกรรม ส่งตรงถึง 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการ สปสช. และกรมบัญชีกลาง ในประเด็นการจัดซื้อชุดตรวจโควิด -19 โดยนอกจาก 2 หน่วยงานดังกล่าวแล้ว  ชมรมแพทย์ชนบท จะยื่นหนังสือตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้าน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  การขอตัวนายวัชรินทร์ อัยการสอบสวนชื่อดังมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ สปสช.เพื่อให้คำปรึกษาให้หน่วยงานดำเนินงานด้วยความรอบคอบรัดกุมตามอำนาจหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

สำหรับนายวัชรินทร์  เป็นอัยการสอบสวนมือดีจบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ถูกขอตัวไปร่วมสอบสวนคดีสำคัญหลายคดี อาทิเช่น คดีฟอกเงินสหกรณ์รถไฟ ล่าสุดคือคดีประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบพร้อมงานพิเศษอื่น ๆ เเละเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด