ข่าว

“รถปันสุขมหาดไทย” ส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กิจกรรมการปล่อย "รถปันสุขมหาดไทย" ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด 19 ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอาศัยอยู่โดยรอบกระทรวงมหาดไทย

 

 

ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวระหว่างการร่วมทำกิจกรรมปล่อย "รถปันสุขมหาดไทย" ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด 19 โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19  ในประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง

 

 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานราชการ มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง

 

 

ภายใต้แนวคิดมีแล้วแบ่งปัน โดย "รถปันสุขมหาดไทย" เป็นหนึ่งในกิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอาศัยอยู่โดยรอบกระทรวงมหาดไทย 

 

 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค อาทิ ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(PPE)หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน โดยทยอยส่งมอบให้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อเริ่มการระบาดของโควิด-19 เมื่อปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

“รถปันสุขมหาดไทย” ส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

    ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

 

 

โดยมอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำถุงปันสุขที่ได้รับการสนับสนุนพร้อมอุดหนุนอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ คนยากจน และคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ก้าว ผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน

 

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก กล่าวอีกว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ศบค.ปค. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรมการปกครอง ได้อำนวยการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมการเดินทาง เคลื่อนย้ายของประชาชนโดยการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดิน ทางเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย 

 

 

“รถปันสุขมหาดไทย” ส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

 

 

โดยกำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมดูแลพื้นที่ชายแดน  128 อำเภอ 31 จังหวัด 23 ด่านและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มข้นผ่านกลไกระดับพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และตั้งด่านดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด 1,319 ด่าน

 

 

พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ “Thai QM 2021” รวมถึงสนับสนุนการคัดกรอง นักท่องเที่ยว ตามแผน Phuket Tourism Sandbox ในส่วน State Quarantine (SQ) & Alternative Quarantine (AQ) และ Local Quarantine

 

 

“รถปันสุขมหาดไทย” ส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

 

 

รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการ DMHTTA โดยใช้
กลไกของหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

ศบค.ปค.มีแนวทางการทำงานใน 2 มิติสำคัญ มิติแรกเชิงนโยบายคือการสนับสนุนการดำเนินการตามข้อสั่งการ ศบค.และ กระทรวงมหาดไทย มิติที่สองเชิงภารกิจและพื้นที่หรือ Function & Area  คือ การอำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ ภายใต้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามมาตรการที่ศบค.ปค.กำหนด และสั่งการไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ