เด่นโซเชียล

บสย.ค้ำเฟส 2 "สินเชื่อฟื้นฟูแสนล้าน" ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประกอบการ เช็คเลย

บสย.ค้ำเฟส 2 "สินเชื่อฟื้นฟูแสนล้าน" ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประกอบการ เช็คเลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อเฟส 2 "สินเชื่อฟื้นฟูแสนล้าน" เช็คเลย คุณสมบัติผู้ประกอบการ กระบวนการพิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. ได้เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตามพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 วงเงิน 100,000 ล้านบาท

 


 

 

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่

 

1.ผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร (Micro)

2.ผู้ประกอบการ SMEs

3.กลุ่ม คอร์ปอเรท (Corporate)

 

จุดเด่นของโครงการคือ การปรับเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร และ กลุ่ม SMEs เปราะบาง ได้ลดภาระต้นทุนค่าธรรมเนียม และเพิ่มโอกาสได้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ได้แก่  

 

1.ปรับลดค่าธรรมเนียมค้ำประกันทันทีตั้งแต่ปีแรก สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร และ กลุ่ม SMEs เปราะบาง จ่ายเบา เริ่มต้นเพียง 1% ต่อปีต่อเนื่อง 4 ปีแรก รวม 13% ตลอดระยะเวลา 10 ปี 

 

2.เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร และกลุ่ม SMEs เปราะบาง ได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย

 

3.เพิ่มความมั่นใจให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อโดย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเต็ม 100% ในกลุ่มไมโคร (Micro) จากเดิม 90%  และ กลุ่ม SMEs เปราะบาง จากเดิม 80%

 

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มคอร์ปอเรท (Corporate) รัฐบาลได้ช่วยบรรเทาภาระต้นทุน จ่ายค่าธรรมเนียม 1% ต่อปีต่อเนื่อง 2 ปีแรก รวม 14 % ตลอดระยะเวลา 10 ปี

 

โดย บสย. ค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงินและมีระยะเวลาค้ำประกันสูงสุดถึง 10 ปี  เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดรับคำขอวันที่ 9 ตุลาคม 2566 

 

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ ประกอบด้วย  

 

1.เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนและมีสถานประกอบการในประเทศไทย 

 

2.มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 28 ก.พ.2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน

 

3.ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค.2562

 

4.ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด MAI 

 

5.ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

 

กระบวนการพิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้  

 

1.ผู้ขอสินเชื่อติดต่อธนาคารพร้อมยื่นเอกสาร  

 

2.ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 

3.ธนาคารนำส่งเอกสารให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 

4.ธนาคารส่งคำขอค้ำประกันสินเชื่อมาที่ บสย.

 

5. บสย.ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน  

 

6.อนุมัติค้ำประกัน  

 

7. บสย.แจ้งอนุมัติพร้อมส่งเอกสารเพื่อให้ธนาคารนัดหมายผู้ขอสินเชื่อ    

 

8.ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ

 

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับคำปรึกษาฟรีที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ที่ บสย. Call Center 02-890-9999 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 
สำหรับผลดำเนินงาน ค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 12 กันยายน 2564 บสย. ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ รวมทุกโครงการวงเงินรวม กว่า 182,000 ล้านบาท และได้อนุมัติหนังสือค้ำประกัน  (LG)  ไปแล้วจำนวนกว่า 162,800 ฉบับ

 

มาตรการ "สินเชื่อฟื้นฟู" บสย.

 

CR บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline