เด่นโซเชียล

จับตาด่วน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เสนอตัดถ้วนหน้า เล็งจ่ายแค่เฉพาะกลุ่ม

ส่อแววถอยหลังกลับไปเป็นการสงเคราะห์ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เป็นเรื่อง จับตาด่วน เสนอตัดถ้วนหน้า เล็งจ่ายแค่เฉพาะกลุ่ม

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบาย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" (ใหม่) ครั้งที่ 1/2564 โดย นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน รองประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ปรากฏข้อหารือเพื่อกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีแนวโน้มว่า จะให้จ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะกลุ่มคนยากจน กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์

เพจเฟซบุ๊ก บำนาญแห่งชาติ ระบุ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ใหม่) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพิจารณาข้อหารือกระทรวงวัฒนธรรม กรณีบุคคลต้องห้ามมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมี นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน รองประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกอง / กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เพจเฟซบุ๊ก บำนาญแห่งชาติ ยังระบุอีกว่า แหล่งข่าว ให้ข้อมูลว่า ผลจากกรณีที่มีการเรียกเก็บเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" คืนรวมดอกเบี้ย จากการได้รับบำนาญพิเศษตกทอดมาจากบุตรนั้น ได้มีการส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ และแนะนำว่า เพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ซ้ำซ้อน ก็ต้องไม่ให้แบบถ้วนหน้า ทางกรมฯ จึงได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีแนวโน้มว่า จะให้จ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะกลุ่มคนยากจน

 

 

นางสาว สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ (Welfare Watch Network) ให้ความเห็นกรณี "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ดังกล่าวว่า หากมีมติออกมาเป็นเช่นนั้นจริง ยิ่งตอกย้ำว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพที่ดำเนินการด้วยนโยบายภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในขณะที่ภาคประชาชนเสนอให้จัดทำ พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ที่เน้นการยืนยันสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กลับถูกปัดตก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ มีมติให้กลับไปจ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะคนจนจริง คนที่ต้องตอบคำถามกับประชาชน คือ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปล่อยให้นโยบายเบี้ยยังชีพที่ให้กับผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้ามาตั้งแต่รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถอยหลังกลับไปเป็นการสงเคราะห์

 

“เป็นรัฐมนตรีคุมกระทรวงคุณภาพชีวิต แต่กลับไม่ปกป้องคุณภาพชีวิตของคน ทั้งที่ควรแสดงความกล้าหาญทางนโยบาย เปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญอย่างถ้วนหน้า ในยุคที่ประชาชนยากลำบากอย่างที่สุด”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายประชาชนฯ ได้ทำหนังสือขอสำเนาการประชุม จากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อติดตามความคืบหน้า และมติการประชุมต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่รับเงินซ้ำซ้อน แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับทางจากกรมฯ แต่อย่างใด