ข่าว

บุก"ศธ."จี้ สช. จัดสอบ SAT หลังศบค.เงียบไม่ประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ส.เป้ บุก "ศธ." จี้ สช. จัดสอบ SATหลังร้องลุงตู่และศบค.เรื่องเงียบ ห่วงปีนี้ นร.ภาคอินเตอร์ กว่า1พันคน ไม่มีมหาลัยเรียนต่อ

 

น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย พากลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ที่จะได้ได้รับผลกระทบจากการการยกเลิกการสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ( SAT) เข้าพบ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลล์ รมช.ศึกษาธิการ เพื่อสอบถามความชัดเจน เรื่องศูนย์สอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(เกี่ยวกับ การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ )

 

บุก\"ศธ.\"จี้ สช. จัดสอบ SAT หลังศบค.เงียบไม่ประกาศ

 

โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   ในฐานะ ผอ.ศบค.เพื่อสอบถามความชัดเจนตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 6 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งหนังสือแจ้งเลื่อนการใช้สถานที่จัดสอบ SAT ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน(สช.) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่17 สิงหาคม 2564 แต่ยังไม่มีความชัดเจนใดๆในเรื่องนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

น.ส.นภาพร กล่าวว่า ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนฯที่มาในวันนี้ได้รับผลกระทบจากประกาศและคำสั่งของศบค. เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุม สูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงฯ  ที่ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ 

 

บุก\"ศธ.\"จี้ สช. จัดสอบ SAT หลังศบค.เงียบไม่ประกาศ

ส่งผลให้ สช. สั่งระงับ ศูนย์สอบเลื่อนการจัดสอบ SAT ใน วันที่ 28 สิงหาคม2564 ออกไปก่อน ทําให้ศูนย์สอบหลายโรงเรียน เลื่อนการจัดสอบไปเป็นวันที่ 25 กันยายน 2564 และมีบางโรงเรียน ยกเลิกการจัดสอบไป ทําให้กลุ่มนักเรียนในหลักสูตรนานาชาติจะมีโอกาสในการสอบเพื่อใช้ยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในรอบ portfolio เหลือเพียงการสอบในรอบวันที่ 25 กันยายน  และ 2 ตุลาคม ๒๕๖๔  

 

โดยการจัดสอบดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในรอบ portfolio ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กําหนดการเริ่มรับสมัครรอบ Portfolio วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทําให้การสอบครั้งนี้ เป็นโอกาสในการสอบครั้งสุดท้ายสําหรับนักเรียนจะ สามารถยื่นสมัครรอบ Portfolio ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้ มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากสถาณการณ์ โควิด-19 หลายครั้ง ทําให้นักเรียนจํานวนมากยังไม่มีหรือมีคะแนนสอบไม่เพียงพอในการสมัครสอบ

 

“ดิฉันได้รับการประสานจากตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะได้รับผลกระทบหากมีการยกเลิกการสอบจึงขอความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ช่วยประสานหน่วยต่างๆ เนื่องจาก

 

1. ถ้าการสอบในครั้งนี้ถูกยกเลิก นั้นคือ การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ ยังสอบไม่ครบตามรายวิชาจะไม่มีผลคะแนน SAT เพื่อยื่นให้ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในหลักสูตรนานาชาติรอบ Portfolio และอาจต้องหาทางสอบ วิธีการอื่นซึ่งอาจมีการยกเลิกการสอบเช่นกัน

 

2.หากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในต่างประเทศ นักเรียนจะต้องนําผลคะแนนไปยื่นต่อ มหาวิทยาลัย เช่น  สหรัฐอเมริกา กําหนครอบการยื่นใบสมัครEarly Decision (ED) หรือ Early Action (EA) ในระหว่างตั้งแต่ 1 พฤศจิยายนปีนี้ - 31 มกราคม 2565 เป็นการสมัคร แบบใครส่งมาก่อน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาก่อน   หากทางสนามสอบ ไม่สามารถจัดสอบในกันยายน - ตุลาคม 2564 นักเรียนจะขาดคะแนนในการยื่นต่อมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจ  

 

3.นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติถูกยกเลิกการสอบ โดยยังไม่มีมาตรการเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

 

นางสาวนภาพรกล่าวว่า  แม้ตนในฐานะส.ส.ฝ่ายค้าน แต่เห็นความสำคัญ ความเดือดร้อน และเข้าใจปัญหา จึงมาประสานกระทรวงศึกษาธิการและสช.ในครั้งนี้ในฐานะกระทรวงต้นทาง เพื่อหาทางออกไม่อย่างนั้นอนาคตของนักเรียนเหล่านี้จะเสียโอกาสไปฟรีๆและใครจะดูแลเวลาของพวกเขาที่เสียไป ดังนั้นขอความชัดเจนโดยเร็วที่สุดจากสช.และกระทรวงศึกษาธิการติดตามเรื่องนี้จากศบค.ให้ด้วย ไม่อย่างนั้นเราจะเสียคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาเพื่อนำความรู้ความสามารถมาช่วยประเทศไปจำนวนมาก หวังว่าสช.และกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการให้ความชัดเจนในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดและไม่นิ่งนอนใจเหมือนกับช่วงที่พวกเขาไปยื่นเรื่องนี้ต่อ พลเอกประยุทธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

logoline