ข่าว

ชาวบ้านเฮ ที่ดินคือชีวิต "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดิน 19,000 แปลง ใน 4 จ.ชายแดนใต้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดิน ให้ประชาชนใน 4 จ.ชายแดนใต้ หวังแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เผย กรมที่ดิน เร่งขยายการออกโฉนดให้เร็วขึ้น เพราะที่ดินคือชีวิตของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่หอประชุมอำเภอสายบุรี ตำบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน และส่วนราชการร่วมในการมอบฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

 

 

นายนิพนธ์  มอบโฉนดที่ดิน

 

อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยมีเป้าหมายจำนวน 15,500 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย

 

รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน

นายนิพนธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดิน โดยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามแผนจำนวน 2,024 แปลง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 

 

รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน

 

รวมถึงเพื่อให้โฉนดที่ดินที่ได้ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไป ประชาชนจะมีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ซึ่งกรมที่ดินได้พยายามเร่งรัดในการที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด

 

 

 โดยปีต่อๆไปจะพยายามขยายพื้นที่ ในการเดินสำรวจออกโฉนดให้ประชาชน เพราะเราถือว่า “ที่ดิน คือชีวิตของพี่น้องประชาชน” ที่ดินจะลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญคือให้พี่น้องประชาชนมีที่ทำกิน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข จะพยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชน

 

 

โดยเมื่อวันที่ 10 ก.ย ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ และคณะได้มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตามโครงการ “ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน” จำนวน 50 ราย 50 แปลง รวมพื้นที่ 112 ไร่ 3 งาน 86.5 ตารางวา โดยให้ศูนย์อำนวยการโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา-พัทลุง-สตูล นครศรีธรรมราช ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามแผนไปแล้วกว่า 2,856 แปลง

logoline