เด่นโซเชียล

"แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 273 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

999ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 273 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 273 ราย ดังนี้

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 123 ราย ดังนี้

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด