ข่าว

อัยการเอฟบีไอ ร่วมสอบคดี "เสาไฟกินรี" ราชาเทวะ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อสส.อนุญาต วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการเอฟบีไอ ร่วมสอบคดี "เสาไฟกินรี" ราชาเทวะ หลังอธิบดี "ดีเอสไอ" ร้องขอตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64  นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี  รองอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการปฎิบัติหน้าที่แทนอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เรื่องเเจ้งคำสั่งอัยการสูงสุดเรื่องอนุญาตให้นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ ข้าราชการอัยการเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ โดยมี นายสุทธิชาติ ชาตินักรบ รองอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนรักษาการแทนอธิบดีสำนักงานการสอบสวน ลงนามรับทราบเเละจัดการตามเสนอ

 

สำหรับหนังสือดังกล่าว พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากรอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือถึงอัยการสูงสุด เรื่องขอความอนุเคราะห์ มอบหมายพนักงานอัยการเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ ความว่า จากกรณีที่กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน 2เรื่อง ได้แก่ (1) คดีพิเศษที่ 53/2564 กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบพร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการประกวดราคาในพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องกันและ (2) คดีพิเศษที่ 54/2564 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ( "เสาไฟกินรี" ) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) "ราชาเทวะ" อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการซึ่ง มีมูลน่าเชื่อว่าอาจเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่าในการสอบสวนคดีพิเศษทั้ง 2 เรื่อง

ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการสอบสวนตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกันของกลุ่มผู้กระทำความผิดและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษดังกล่าว ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณามอบหมายให้นายวัชรินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษในคดีพิเศษทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำกำหนดประเด็นการสอบสวนและร่วมวิเคราะห์พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนตามความในมาตรา 30 แห่งพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

โดยอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาต เเละให้เเจ้งให้นายวัชรินทร์ ทราบเเล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 เป็นอัยการมือสอบสวน ฝีมือดี เคยได้รางวัลอัยการดีเด่นจบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐ รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ โดยมีผลงานสมัยอยู่สอบสวนลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนลุยคดีปล้นปืน ร่วมสอบสวนคดี ฟอกเงิน สหกรณ์รถไฟ เเละคดีใหญ่ๆที่มีความสลับซับซ้อนหลายคดี รวมถึงการที่ได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวนมาร่วมสอบสวนคดีเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีในครั้งนี้ มาจากความน่าเชื่อถือถึงฝีมือการทำคดีในอดีต

logoline