ข่าว

แปลงใหญ่ "ข้าวศาลาแดง1" โชว์ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP

แปลงใหญ่ "ข้าวศาลาแดง1" โชว์ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แปลงใหญ่ "ข้าวศาลาแดง1" โชว์ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP ที่ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรารับรอง มีการรวบรวมเกษตรกรหลายรายเพื่อรวมเป็นกลุ่ม

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา มีงานหลักคืองานปรับปรุงพันธุ์ข้าว มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก มากพอตามความต้องการของ กองเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกร โดยส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการทดลอง ค้นคว้าวิจัยของหน่วยงานและเก็บเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 

 

นายพีรวัส ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวว่า ภารกิจหลักของศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จะเป็นงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางด้านพันธุ์ข้าวและงานผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีซึ่งการผสมพันธุ์ข้าวก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ออกมาสู่เกษตรกร

 

 

มีการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีความเด่นที่เราต้องการหนึ่งคือ ความต้านทานโรคแมลงและการให้ผลผลิตสูง เราต้องการพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงด้วยและต้านทานโรคแมลงด้วย เราก็จะนำสองพันธุ์นี้มาผสมเข้าด้วยกันคือใช้เกสรตัวผู้ของต้นพ่อและเกสรตัวเมียของต้นแม่เอามาผสมข้ามกัน

 

 

เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์เรียกว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดF1 จะมีของต้นพ่อครึ่งนึงของแม่ครึ่งหนึ่งซึ่งเราจะเอาเมล็ดF1 มาปลูกในแปลงเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเมล็ดและเมล็ดที่เก็บเกี่ยวได้เรียกว่าเมล็ดF2

 

 

และเราจะคัดเลือกตั้งแต่F2ไปจนถึงF6 ซึ่งF6จะมีความคงตัวทางพันธุกรรมสูงมาก

 

 

แปลงใหญ่ "ข้าวศาลาแดง1" โชว์ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP

 

 

เมื่อได้พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรยอมรับและมีความดีเด่นแล้วเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการรับรองพันธุ์
 

 

 

นายทองเติม ฉิมวงษ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่"ข้าวศาลาแดง1" กล่าวว่า มีการรวบรวมเกษตรกรหลายรายเพื่อรวมเป็นกลุ่ม มีสมาชิก 33 คน ปลูกข้าวกข41 กข57 และ กข87 และปทุมธานี1  

 

แปลงใหญ่ "ข้าวศาลาแดง1" โชว์ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP

 

 

ทางศูนย์วิจัยข้าวแนะนำพันธุ์ข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระสอบ พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถดำนา 

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราให้ความรู้ในการดูแลโรคแมลงสำหรับกลุ่มมีฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้ง ต่อปี

 

 

แปลงใหญ่ "ข้าวศาลาแดง1" โชว์ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP

 

 

ทางกลุ่มแปลงใหญ่ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวก เช่น การแนะนำและให้ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว รถดำนาและกระสอบข้าวที่ทางกลุ่มขาด ทางศูนย์ก็จะเอามาจัดการให้อย่างเหมาะสม

 

 

แปลงใหญ่ "ข้าวศาลาแดง1" โชว์ผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP
 

 

นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า "กลุ่มศาลาแดง1"เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับเกษตรกรในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม

 

 

ทางศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราเราได้เล็งเห็นก็ได้ลงมาส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของกระบวนการผลิตมาสอนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ทำให้กลุ่มเขาสามารถมีองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้คุณภาพข้าวดีขึ้น

 

เราได้มาส่งเสริมเรื่องของปัจจัยการผลิตมีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับกลุ่มรวมทั้งกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

 

นอกจากนั้นมีการนำเทคโนโลยีของการลดต้นทุนตัวอย่างเช่นการใช้รถปักดำแทนวิธีการหว่านแบบเดิม การบริหารจัดการศัตรูพืช ศัตรูข้าวให้เกิดการระบาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของผลเสียผลกระทบที่จะทำให้เกิดการลดลงของผลิตส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

 

 

กลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากเดิมที่เคยผลิตอยู่ที่850 กิโลกรัมต่อไร่ ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 950 กิโลกรัมต่อไร่โดยเฉลี่ยในส่วนของคุณภาพมาตรฐานกลุ่มก็ได้เมล็ดพันธุ์ดีอย่างที่ได้พูดไปมาใช้กับกลุ่มทำให้คุณภาพของข้าวสูงขึ้นได้ผลผลิตที่ดีเต็มเม็ดเต็มหน่วย

logoline