Lifestyle

กระทรวงทรัพย์ฯ ตีกลับ "ขยะพลาสติก" หลังเจอการสำแดงเท็จ

กระทรวงทรัพย์ฯ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบต้องด่วนตีกลับ "ขยะพลาสติก" หลังเจอว่าผู้นำเข้าได้ทำสินค้าสำแดงผิดจากข้อเท็จจริง

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับกรมศุลกากร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ (กอ.รมน.)  และ กองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส) เปิดเผยผลการตรวจสอบสินค้า ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พบสินค้าสำแดงผิดไปจากข้อเท็จจริง

โดยสินค้าที่บริษัทฯ สำแดงเป็นสินค้าเศษกระดาษไม่ได้แยกพิกัด 4707.90.00 น้ำหนัก 294 ตัน แต่เมื่อตรวจสอบแล้วผลคือปรากฏว่าสินค้าในตู้ดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายเป็นขยะเทศบาลพิกัด 3825.10.00 ซึ่งขยะพลาสติกนี้ถูกกำหนดให้เป็นขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านประเทศตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เมื่อเป็นเช่นนี้กรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายและให้บริษัทฯ เจ้าของสินค้าส่งสินค้าดังกล่าวกลับไปประเทศต้นทางต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงทรัพย์ฯ ตีกลับ \"ขยะพลาสติก\" หลังเจอการสำแดงเท็จ

กระทรวงทรัพย์ฯ ตีกลับ \"ขยะพลาสติก\" หลังเจอการสำแดงเท็จ

กระทรวงทรัพย์ฯ ตีกลับ \"ขยะพลาสติก\" หลังเจอการสำแดงเท็จ

กระทรวงทรัพย์ฯ ตีกลับ \"ขยะพลาสติก\" หลังเจอการสำแดงเท็จ


 

ข่าวยอดนิยม