ข่าว

ความร่วมมือทุกมิติ "ม.สวนดุสิต" จับมือกับ ม.นวมินทราธิราช

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

2สถาบันอุดมศึกษา "ม.สวนดุสิต" จับมือกับ ม.นวมินทราธิราช แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา ในทุกมิติ

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ม.สวนดุสิต) กล่าวถึง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมเป็นประธานลงนาม 

การลงนามครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทำร่วมกันไว้แต่เดิมอยู่แล้ว ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันมาโดยตลอด

 

 

ทั้งการได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช, สนับสนุนที่พักให้กับบุคลากรทางแพทย์ นักศึกษาพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

 

และ ทางม.นวมินทราธิราช ได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรม.สวนดุสิต

อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ ตลอดจนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต เข้าทำงานในโรงพยาบาลเกื้อการุณย์หลายตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ดร.สุวมาลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและด้านอื่นๆ

 

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ

 

อาทิ การฝึกอบรม การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายในทุกมิติ