เด่นโซเชียล

เช็กวิธีเปลี่ยนสิทธิ "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งการเปลี่ยนสิทธิเข้ารับ "วัคซีนโควิด" สำหรับผู้ "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" รอบบุคคลธรรมดา โดยสามารถทำได้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นี้

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งการเปลี่ยนสิทธิเข้ารับ "วัคซีนโควิด" สำหรับผู้ "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" รอบบุคคลธรรมดา โดยสามารถทำได้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

วิธีเปลี่ยนสิทธิ "ฉีดวัคซีน" สำหรับผู้ "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" กับ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รอบบุคคลธรรมดาสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิในระบบ https://change-sinop.cra.ac.th (คลิก) ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.  (ไม่นับรวมเวลาอนุมัติการเปลี่ยนสิทธิ) หากไม่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้เข้ารับวัคซีนได้ในทุกกรณี 

 

สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ "ฉีดวัคซีน" ได้เฉพาะผู้จองที่ยังไม่ได้เข้ารับ วัคซีนซิโนฟาร์ม ทั้ง 2 โดส และเปลี่ยนสิทธิได้ครั้งเดียว

 

ผู้ได้รับสิทธิใหม่สามารถเข้าระบบ CRA Sinop ด้วย Username (เลขที่บัตรประชาชน) และ password (เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้) เพื่อเลือกวันนัดใหม่ ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน บันทึก QR Code นำไปฉีดวัคซีนต่อไป

 

หมายเหตุ : กรุณาประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ