ข่าว

จัดตั้ง"ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน" เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถานีพัฒนาที่ดินส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ บ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้ง"ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน" เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

 

 

เกียรติศักดิ์ ลุงคะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์  เล่าว่า พื้นที่บ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา

 

เป็นชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe) ซึ่งเป็นดินตะกอนน้ำพา ลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแน่น ดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง

 

สภาพดินมีข้อจำกัดสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและดินยังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดธาตุอาหารในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรได้มีการทำการเกษตรมาอย่างยาวนาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

 

 

จัดตั้ง"ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน" เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

 

 

 

 

นอกจากนั้นเกษตรกรยังใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้เพิ่มต้นทุนในการผลิต ทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ จึงได้สร้างการรับรู้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินก่อนการปลูกพืช และสนับสนุนให้เกษตรกรจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ปอ
เทืองในปี 2564 เป็นปีแรก

 

 

โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจำนวน 2,000 กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปอเทืองใช้ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

 

 

จัดตั้ง"ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน" เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

 

 

รวมถึงเป็นการทำการเกษตรกรอย่างยั่งยืน จากการสนับสนุนส่งเสริมของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ เกษตรกรในพื้นที่บ้านเขารวก
ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สนใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร หันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์  ทำให้เกิดการลดต้นทุนผลผลิตดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

จัดตั้ง"ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน" เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

 

นายเสงี่ยม พูนศรี ประธานธนาคารเมล็ดพันธุ์ปอเทือง บ้านเขารวก ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ธนาคารเมล็ดพันธุ์ปอเทือง บ้านเขารวก ตำบลกันจุ มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 15 ราย มีการแบ่งโครงสร้างการทำงานในรูปของคณะกรรมการธนาคาร โดยใช้ระบบฝาก ถอน และกู้ยืม

 

 

กล่าวคือ เมื่อเกษตรกรยืมเมล็ดพันธุ์จากธนาคาร 100 กิโลกรัม เมื่อครบกำหนด 6 เดือน จะนำมาคืนพร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งหมด 110 กิโลกรัม ส่วนเกษตรกรที่นำเมล็ดพันธุ์ปอเทืองมาฝากธนาคาร 100 กิโลกรัม เมื่อครบกำหนดจะได้รับปอเทืองทั้งหมด 105 กิโลกรัม เป็นต้น

 

 

นางอรณี พูนศรี หมอดินอาสาประจำตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อก่อนพื้นที่มีการทำนาเป็นหลัก จำนวน 5 ไร่ ทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทือง ซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสด

 

 

รวมถึงการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีรายได้ตลอดทั้งปี โดยมีความต้องการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เพื่อนเกษตรกรได้ใช้ปอเทืองเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช จึงได้ร่วมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ปอเทืองบ้านเขารวกขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเกษตรกรในอำเภอบึงสามพันและอำเภอใกล้เคียงต่อไป

 

 

นอกจากนี้ในปี 2565 ทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ จะมีการสอนการคัดเมล็ดพันธุ์ เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้ นอกจากนั้นเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อสร้างรายได้ และขยายองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงต่อไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด