ข่าว

เรียนจบมีงานทำ "เลขาธิการ กศน." เปิดตัวหลักสูตรอาชีพ ตอบโจทย์คนว่างงาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วรัท “เลขาธิการกศน.” เปิดตัวหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ เพื่อการมีงานทำ Re-Skill และ Up-Skill เพิ่มทักษะอาชีพของผู้เรียนตอบโจทย์ คนว่างงาน สร้างอาชีพและรายได้

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ตามที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการ(รมว.ศธ.)ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วน  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ 

 

เรียนจบมีงานทำ "เลขาธิการ กศน." เปิดตัวหลักสูตรอาชีพ ตอบโจทย์คนว่างงาน

รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re - Skill และ Up - Skill ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น

 

เรียนจบมีงานทำ "เลขาธิการ กศน." เปิดตัวหลักสูตรอาชีพ ตอบโจทย์คนว่างงาน

 สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill ใน 5 กลุ่มอาชีพขึ้น ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษาหรือผู้จัดกิจกรรมนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

 

เรียนจบมีงานทำ "เลขาธิการ กศน." เปิดตัวหลักสูตรอาชีพ ตอบโจทย์คนว่างงาน

สำหรับการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill เราคำนึงถึงสภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสำคัญ จึงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวางแผนขับเคลื่อนโครงการนี้ขึ้น

 

 

ภายใต้แนวคิดที่ใช้บริบทของชุมชน และทรัพยากรที่จำเป็นในพื้นที่ เป็นฐานการออกแบบการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์ในภาวะเช่นนี้ 

 

 

โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่กำลังเป็นกระแสและความต้องการใกล้ตัว เช่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม ซึ่ง กศน.ได้มีการปูพรมในการระดมสรรพกำลังของหน่วยงาน สถานศึกษาของเราเพาะพันธุ์และแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรให้แก่ประชาชนไปแล้วทั่วประเทศกว่าล้านต้น ตามนโยบาย กศน. ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด-19 ในกิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด ที่ผ่านมา 

 

 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรนี้ จึงนับว่าเป็นโครงการที่เชื่อมโยง โดยนำพืชสมุนไพรที่จำเป็นมาขยายผลเพื่อนำไปสู่การมีอาชีพได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ขิง กระชาย และมะขามป้อม เป็นต้น

 

 

เรียนจบมีงานทำ "เลขาธิการ กศน." เปิดตัวหลักสูตรอาชีพ ตอบโจทย์คนว่างงาน

 

ซึ่งถือว่าอยู่ในเทรนด์ความสนใจของประชาชนในขณะนี้ เปรียบเสมือนเป็นอาชีพต้นน้ำ และนำมาสู่การพัฒนาและขยายผลเชื่อมโยงเป็นอาชีพกลางน้ำและปลายน้ำ ตามลำดับ 

โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนใน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตรพร้อมเอกสารประกอบหลักสูตรทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นใบความรู้ ใบงาน คลิปวิดีโอ เป็นต้น  เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้ ดังนี้

 

เรียนจบมีงานทำ "เลขาธิการ กศน." เปิดตัวหลักสูตรอาชีพ ตอบโจทย์คนว่างงาน

 

1) กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร

2. หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านขมิ้นชัน

3. หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ

4. หลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ

5. หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

6. หลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 

 

เรียนจบมีงานทำ "เลขาธิการ กศน." เปิดตัวหลักสูตรอาชีพ ตอบโจทย์คนว่างงาน

 

 2) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ในหลักสูตรการออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

 3) กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการในหลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 

4) กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ ในหลักสูตรการทำแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ และ

5) กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ในหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์” (YouTuber)

 

 

นอกจากนี้เรายังได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ เพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่าง ๆ อีกจำนวน 24 ตอน ในชื่อรายการ “ต่อยอดอาชีพ”และพัฒนาระบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Quick - Win (ต่อยอดอาชีพ) โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนา platform ในรูปแบบ On Pc และ On mobile application เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 

 

"และส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ได้ตามลิงค์ http://pattana.nfe.go.th/quick-win และรูปแบบ Mobile application “ต่อยอดอาชีพ” ในระบบ Android ผ่าน Google play store ซึ่งสามารถรองรับโทรศัพท์ในระบบ android Version 5.1 – version ปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศก็จะนำหลักสูตรเหล่านี้ไปขยายผลจัดอบรม ฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจต่อไป” เลขาธิการ กศน. กล่าว

 

 

นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับหลักสูตรทั้ง 10 หลักสูตร เราได้วางแผนและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนและประชาชนที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนา สร้างอาชีพต่อไปได้ตามความสนใจใน 5 กลุ่มอาชีพ และเพื่อให้สถานศึกษาหรือผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจถึงความเป็นมา หลักการ จุดหมาย โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร 

เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

 

สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความพร้อม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสภาพความแตกต่างของผู้เรียนได้ทั้งรายบุคคลหรือรายพื้นที่ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตนสนใจในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือเรียนหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรต้นน้ำ กลางน้ำ และหลักสูตรปลายน้ำควบคู่กันไปได้ 

 

 

และเช่นเดียวกันการจัดการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เป็นชุมชน โดยที่ชุมชนหนึ่งเรียนหลักสูตรต้นน้ำ ชุมชนต่อมาเรียนหลักสูตรปลายน้ำหรือหลักสูตรกลางน้ำตามความสนใจและความถนัดของประชาชนในชุมชน หรืออาจจัดให้เรียนหลักสูตรต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำในชุมชนเดียวกันก็ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

 

 

" และสำหรับระบบการเรียนรู้ผ่าน platform ในรูปแบบ On Pc และ On mobile application นั้น เราจะมีการUpdate และพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวช่วยให้แก่ครูผู้สอน ผู้เรียนและประชาชนผู้สนใจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านต่อไป” ผู้อำนวยการ กพ.กล่าวในที่สุด

 

 

สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย รวมถึงนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเรียนรู้และเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา http://pattana.nfe.go.th/quick-win และ platform ในรูปแบบ Mobile application : Google play store “ต่อยอดอาชีพ” ในระบบ Android Version 5.1 – version ปัจจุบัน หรือลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=chaloemphon.example.torcareer หรือตาม QR Code นี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ