โควิด-19

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รวมโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ให้บริการลงทะเบียน และ Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ พร้อมรายละเอียดและเงื่อนไขที่ควรทราบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 รวมโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑล (จ.สมุทรปราการ และปทุมธานี) ที่เปิดลงทะเบียนและ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ พร้อมเงื่อนไขและรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

 

1. โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปีที่มีโรคใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่

  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12 - 13 ปี , น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13 - 15 ปี , น้ำหนักเกิน 90 กก. ในเด็กอายุ 15 - 18 ปี
  5. โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ผู้ป่วยเด็กสามารถลงทะเบียนจองวันและเวลาฉีดวัคซีนในช่วง 26 - 28 สิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect

สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ จำนวน 50 คนต่อวัน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย และของบริษัท AstraZeneca จำนวน 50 คนต่อวัน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถขอรับคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฝากครรภ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้อง 300 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนจะหมด

ฉีดวัคซีนในวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องนำหลักฐานการฝากครรภ์ที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าตั้งครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์มาแสดง ณ หน่วยฉีดวัคซีนด้วย

 

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว

2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดให้หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)  เลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยแสกน QR Code หรือคลิก https://chulapfizer.kcmh.or.th/ 

 

ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วนำหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน และเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการเข้ารับบริการวัคซีน ดังนี้ ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์  เตรียมสมุดฝากครรภ์ ผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เตรียมใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา

ใช้แสดง ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว

 

3. โรงพยาบาลบางพลี

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1 สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปีที่ป่วยใน 7 โรคเสี่ยง, ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวนรวม 900 คน โดยต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการ และยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน

ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1 ได้ตาม QR code หรือลิงค์นี้ https://forms.gle/2m5BkTHMZmCfGoiS7

ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นรอรับ SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์และนัดวันเวลา เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง วันที่ 28 สิงหาคม 2564

 

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว

 

4. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน วันที่ 25, 26 และ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับบัตรคิวหน้างานวันละ 1,200 คน 

 

เฉพาะ ผู้สูงอายุ​ 60 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง​ 7​ กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ เด็กอายุ 12-18 ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมภาวะบกพร่องทางสมองและระบบประสาท โดยต้องนำหลักฐานการรักษา หรือหลักฐานการป่วย เช่น สมุดพก​ บัตรนัด​ ยา ไปแสดงด้วย

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว

 

5. โรงพยาบาลบางเสาธง

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1 แบบWalk-in วันละ 1000 คิว วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสนามกีฬา (เคหะเมืองใหม่บางพลี)

เฉพาะผู้สูงอายุ​ 60 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง​ 7​ กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน และอาศัยอยู่จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว

 

6.โรงพยาบาลปทุมธานี

เปิดลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 250 คน (เตรียมหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเอกสารฝากครรภ์เพื่อยืนยัน ตัดสิทธิ์คนนอกพื้นที่ปทุมธานี)

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ขอปิดระบบทันทีเมื่อครบตามจำนวน และจะแจ้งนัดหมายผ่านทาง SMS) หรือคลิกที่นี่

โรงพยาบาลไหนบ้าง เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์" รวมรายละเอียดไว้แล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด