ข่าว

ด่วน "ข้าราชการการเมือง" ธนกร อนุชา บรรสาน ลาออกวันนี้ ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "ข้าราชการการเมือง" ออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย บรรสาน บุนนาค อนุชา บูรพชัยศรี ธนกร วังบุญคงชนะ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 212/2564 เรื่อง ให้ "ข้าราชการการเมือง" ออกจากตำแหน่ง ความว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 330/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้ง นายบรรสาน บุนนาค ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป คำสั่งที่ 245/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 แต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี ให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และคำสั่งที่ 260/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 แต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นั้น

 

 

เนื่องจาก "ข้าราชการการเมือง" สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งดังกล่าว ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นายบรรสาน บุนนาค ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  2. นายอนุชา บูรพชัยศรี ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  3. นายธนกร วังบุญคงชนะ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, ข้าราชการการเมือง, บรรสาน บุนนาค, อนุชา บูรพชัยศรี, ธนกร วังบุญคงชนะ, อนุชา นาคาศัย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด