ข่าว

ร้องศบค.ชุดเล็กปลดล็อกกีฬา "มวยไทยอาชีพ"

"ที่ปรึกษา"คณะทำงานด้านการเมือง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือถือ เลขาธิการสมช.ในฐานะผอ." ศปก.ศบค." ขอให้ผ่อนปรนให้การจัดชก"มวยไทย"หลังได้รับผลกระทบหนักจากการสั่งปิด

 

 

 

โดยคำสั่งหรือข้อสั่งการที่มีไปจาก "การกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือ  กกท." ซึ่งมีไปถึง  88  สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย   มีผลไปถึงกีฬามวยอาชีพ ที่ถูกแช่แข็ง  ไม่สามารถทำกิจกรรม ๆใดได้เลย  และผลที่ตามมาก็คือ  ความเดือดร้อนต่อฐานะความเป็นอยู่  ของคนในวงการมวย