ข่าว

ของมันต้องมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงทำไมต้องจัดทำ "โพลตำรวจ"

ของมันต้องมี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงทำไมต้องจัดทำ "โพลตำรวจ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ชี้แจงเหตุผลให้ทุกสถานีจัดทำผลวิจัย"โพลตำรวจ" เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

หลังจาก"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"(สตช.)  ได้จัดทำโครงการวิจัยเชิงสำรวจ หรือ "พีเพิลโพล"  หรือ"โพลตำรวจ"  โดยมีการเผยแพร่ผลสำรวจประชาชนต่อภัยอาชญากรรมมาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างกว้างขวาง 

 

ของมันต้องมี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงทำไมต้องจัดทำ "โพลตำรวจ" พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

 

ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องมีการจัดทำ "พีเพิลโพล"  หรือ "โพลตำรวจ  โดยระบุว่า ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินโครงการวิจัยเชิงสำรวจ หรือ พีเพิลโพล (People Poll) ซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงระยะเวลาทดสอบ 4 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และความพึงพอใจต่อการให้บริการภายในสถานีตํารวจ โดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด

 

ได้กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สถานีละ 100 ตัวอย่าง ครอบคลุม 1,484 สถานีทั่วประเทศ เก็บข้อมูลโดยใช้ระบบออนไลน์ หรือ google form ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ ถือเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมส่งเสริมการทำงานของตำรวจ
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สังคมอยู่ยาก "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"เปิดผลสำรวจ ความหวาดกลัวของชาวบ้าน

รู้ตัวแล้ว วงจรปิดมัดตัว แก๊งวัยรุ่นทำลายป้าย "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" 

เปิดใจ"บิ๊กโจ๊ก"ในวันที่มีข่าวหวนกลับมาหวานเจี๊ยบ

 

โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้


ประเด็นที่ 1 ทำไมต้องเก็บข้อมูลจากทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ

พีเพิลโพล ดำเนินงานโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนั้น การเก็บข้อมูลจากทุกสถานีตำรวจครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศไทย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับรู้ถึงความรู้สึก ทัศนคติ ความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที


ประเด็นที่ 2 ทำไมต้องวัดความหวาดกลัวภัย ประสิทธิภาพของตำรวจด้านการป้องกันอาชญากรรม และความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อที่โรงพัก

 

ตัวชี้วัดเรื่องความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และความเชื่อมั่นฯ นั้นถือเป็นตัวชี้วัดสากล ที่ World  Internal Security and Police Index ใช้วัดประสิทธิภาพตำรวจ และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ตำรวจนำค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดดังกล่าวมาใช้วัดประสิทธิภาพตำรวจไว้เช่นกัน 

 

สำหรับการวัดความพึงพอใจนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นคุณภาพการทำงาน และการมีจิตใจในการให้บริการของ
ตำรวจบนโรงพัก

 

ประเด็นที่ 3 เป็นการเพิ่มภาระให้โรงพักหรือไม่


ทุกสถานีเก็บข้อมูลกับประชาชนจำนวน 100 คนต่อเดือน (วันที 1-20) เฉลี่ยเพียงวันละ 5 คนเท่านั้น ซึ่งแต่ละวันตำรวจต้องพบปะให้บริการประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก เช่น ตำรวจสายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และประชาชนที่มาใช้บริการบนโรงพัก ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นภาระเพิ่มเติม

 

ประเด็นที่ 4 พีเพิลโพล เชื่อถือได้หรือไม่

 

พีเพิลโพล ดำเนินการโดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยทำงานร่วมนักวิชาการ และกองวิจัย 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่กระบวนการออกแบบสอบถาม (อ้างอิง UNODC) แบบสอบถาม กำหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ และนำเสนอผลข้อมูล

 

ประเด็นที่ 5 ทำอย่างไรหากพื้นที่นั้นไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

คณะทำงานได้คำนึงถึงเงื่อนไขนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ โดยให้เน้นการเก็บข้อมูลตามจริง และสามารถนำจำนวนมาเฉลี่ยกับพื้นที่อื่น ๆ ภายในจังหวัดเดียวกันตามสัดส่วนของประชาชน โดยให้ยึดถือระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้

ของมันต้องมี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงทำไมต้องจัดทำ "โพลตำรวจ" พีเพิลโพลประจำเดือนก.ค.ที่ผ่านมา

 

ผลสำรวจพีเพิลโพล ที่ผ่านมา พบว่า ภัยอาชญากรรมที่ประชาชนมีความหวาดกลัวในลำดับต้น ๆ คือ ทำร้ายร่างกาย การถูกฆ่า ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ ยาเสพติด และอาชญากรรมไซเบอร์

 

นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพลตำรวจเอกสุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์วางแผน กำหนดทิศทางการทำงาน โดยได้สั่งการให้ตำรวจทุกโรงพักปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและตรงกับความต้องการ
ของประชาชน

 

อีกทั้งกำชับให้เก็บข้อมูลพีเพิลโพลตามที่มอบหมายกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสะท้อนความคิดเห็น
ได้ตรงกับความเป็นจริง

 

โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล็งเห็นว่า “การรับฟังเสียงของประชาชน คือ สิ่งสำคัญ เพราะ เสียงของ
ประชาชนคือเสียงของเจ้าของประเทศ” ซึ่งพีเพิลโพล คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการบริหารงานทั้ง
ระดับสถานีตำรวจ กองบังคับการ กองบัญชาการ จนถึงระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด