ข่าว

ส.ป.ก. พร้อม Kick off ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า "ฟ้าทะลายโจร"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ป.ก. เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบาย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ในการปลูกพืชสมุนไพร"ฟ้าทะลายโจร" และสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เลขาธิการ ส.ป.ก.) เร่งขับเคลื่อนนโยบายการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

 

ส.ป.ก. พร้อม Kick off ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า "ฟ้าทะลายโจร"

             ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.

 

 

โดยสนับสนุน"กล้าฟ้าทะลายโจร"แก่ ส.ป.ก.จังหวัด 72 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 820,000 ต้น ต่อ 82,000 ครัวเรือน และสำหรับศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 200,000 ต้น ต่อ 20,000 ครัวเรือน 

 

 

ส.ป.ก. พร้อม Kick off ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า "ฟ้าทะลายโจร"

 

 

“สำหรับการสนับสนุน ฟ้าทะลายโจร 1,020,000 ต้น สู่ครัวเรือนในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น เป็นการคัดเลือกพันธุ์ที่ปลูกแล้วมีคุณภาพ ได้ผลผลิตมาก และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งยังมีการบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ในการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกสมุนไพร สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การตลาด

 

 

ส.ป.ก. พร้อม Kick off ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า "ฟ้าทะลายโจร"

 

 

รวมทั้งปัจจัยการผลิต โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่องการตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค” เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าว

 

 

ส.ป.ก. พร้อม Kick off ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า "ฟ้าทะลายโจร"

 

 

ส.ป.ก. พร้อม Kick off ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า "ฟ้าทะลายโจร"

ขณะที่การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 ศูนย์ 5 ภูมิภาค หากดำเนินการเสร็จสิ้น คาดว่าจะมีศักยภาพในการผลิตกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร จำนวน 50,000 กล้า/ศูนย์/ปี สนับสนุนแก่เกษตรกรปีละ 5,000 ราย

 

 

นำไปปลูกในแปลงตนเองเพื่อสร้างรายได้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 6,000,000 บาท/ศูนย์/ปี รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 5 ศูนย์ ถึง 30,000,000 บาท/ปี

 

 

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินนอกจากเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการรวบรวมและการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นเช่น อาหาร ยา เวชสำอาง ของใช้ครัวเรือน ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ไม้หายาก และไม้อัตลักษณ์ชุมชนแล้ว

 

 

ยังเป็นศูนย์การจัดทำมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ โดยใช้พืชท้องถิ่นและพืชสมุนไพรไทย ซึ่งได้เร่งสำรวจความพร้อมของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและพื้นที่ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

 

โดยคาดว่าพื้นที่ ส.ป.ก. จะเป็นพื้นที่ผลิตสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้ในอนาคต”

 

 

ทั้งนี้ ส.ป.ก.จะจัด Kick offเพื่อมอบพันธุ์ ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ เช่น ขิง ข่า กระชายขาวและตะไคร้ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด