ข่าว

"มทร.อีสาน" แชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพในกลุ่มราชมงคล 3 สมัยซ้อน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“มทร.อีสาน”เดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตอบโจทย์การพัฒนาสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล มุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพเชิงวิชาการอันดับ1ของประเทศ หลังครองแชมป์3 สมัยซ้อนในกลุ่มราชมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อเข้าไปตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

โดยในช่วงปีที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป มทร.อีสาน ได้รับนโยบายจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ให้มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ซึ่งจากการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศนั้น

 

ส่งผลให้ มทร.อีสาน คว้าแชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพจากการจัดอันดับของWebometrics Ranking of World Universitiesซึ่งจัดทำโดยCybermetrics LabหรือInternet Lab

 

ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ ผ่านทางเว็บไซต์www.webometrics.info

 

โดยได้จัดอันดับเว็บไซต์เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่น ๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอับดับทั้งสิ้น11,987แห่ง

 

สำหรับการจัดอันดับของWebometrics Ranking of World Universitiesมีการประกาศผลการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี ปีละ2ครั้ง ในเดือน มกราคม และเดือน กรกฎาคม

 

จากการประกาศผลรอบล่าสุด มทร.อีสาน สามารถครองแชมป์มหาวิทยาลัยคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องถึง3สมัย ในการเป็นอันดับ1จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง9แห่ง

โดยผลการจัดอันดับ เดือนกรกฎาคม 2564 มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับที่25ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่2,990ของโลก ซึ่งในรอบที่ผ่านมาเดือน มกราคม2564อยู่อันดับที่25ของประเทศ

 

และอยู่ในอันดับที่3,179ของโลก และเดือน กรกฎาคม2563อยู่อันดับที่25ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่2,939ของโลก

 

นอกจากนี้ หากเทียบผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(กลุ่มราชมงคล)ทั้ง9แห่ง ในครั้งนี้ พบว่า มทร.อีสาน อยู่อันดับที่25ของประเทศ

 

มทร.ธัญบุรี อันดับที่35ของประเทศ มทร.พระนคร อันดับที่42ของประเทศ มทร.ล้านนา อันดับที่46ของประเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ อันดับที่47ของประเทศ มทร.ศรีวิชัย อันดับที่49ของประเทศ มทร.ตะวันออก อันดับที่50ของประเทศ มทร.กรุงเทพ อันดับที่54ของประเทศ และ มทร.สุวรรณภูมิ อันดับที่59ของประเทศ ตามลำดับ 

 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า มทร.อีสาน แม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่25ของประเทศติดต่อกัน3ครั้ง แต่ในครั้งล่าสุดนี้ มทร.อีสาน ได้ก้าวกระโดดในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ รวมถึงข่าวสารให้มีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในโลกออนไลน์เยอะมากขึ้น ซึ่งทำให้ มทร.อีสาน มีผลการจัดอันดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง และเรายังคงมุ่งหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

 

อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพเชิงวิชาการอันดับ1ของประเทศในปัจจุบันนี้ เป็นผลพวงจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยทั้งด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านเกษตรอินทรีย์ การวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์

 

การขับเคลื่อนโครงข่ายระบบรางและอากาศยานของประเทศ และการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลนั้น

 

"ผมเชื่อมั่นว่า มทร.อีสาน มีศักยภาพและความพร้อมเป็นแกนหลักของประเทศในการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ " รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง