ข่าว

"อพวช." มอบรางวัล โครงการ NSM Junior Science Influencers ปี 2564

"อพวช." มอบรางวัล โครงการ NSM Junior Science Influencers  ปี 2564
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อพวช." มอบรางวัลโครงการ NSM Junior Science Influencers ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม

 

 

อพวช.มอบรางวัลโครงการ NSM Junior Science Influencers  ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม

 

 

ผ่านการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นําเสนออย่างมืออาชีพ

 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการNSM Junior Science Influencers (NSM JSI) ในรูปแบบออนไลน์ทาง Facebook : NSMThailand

 

 

และ YouTube : NSMThailand ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม

 

 

ผ่านการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นําเสนออย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

 


 

 

 

ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงค์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความสามารถของน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ NSM Junior Science Influencers พร้อมระบุว่า โครงการ NSM Junior Science Influencers ถูกจัดขึ้นในปี 2564 นี้เป็นปีแรก

 

 

เพื่อสร้างความตระหนัก ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สู่สังคม ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน

 

 

รวมถึงพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้พื้นฐานการแสดงเพื่อค้นหาความเป็นตัวเองพร้อมทั้งการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) จากวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถระดับมืออาชีพ

 

 

ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ในการนําเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์

 

 

สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสสื่อสารกับประชาชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

 

 

สำหรับผลรางวัลโครงการNSMJuniorScienceInfluencers (NSM JSI)ผู้ได้รับรางวัล ได้รับทุนการศึกษาถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตรพร้อมสิทธิพิเศษ บัตรสมาชิกประเภทบัตร ครอบครัวกับ อพวช. พร้อมตําแหน่ง NSM Junior Science Influencers(NSMJSI) เป็นเวลา 2 ปี ได้แก่ NSM Junior Science Influencers ระดับประถมศึกษา

 

 

รางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม 

 

NSM  JSI - P004  ด.ช.อภิชพัฒน์  เต็มบุญศรัณย์ (พีค)

 

 

NSM  JSI - P011 ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ ( พอดี )

 

 

NSM  JSI - P016 ด.ช. กษพล วรรัตน์โภคิน ( กัส )

 

 

NSM  JSI - P022 ด.ญ.นภัสนันท์ รุ่งวิทยนันท์ ( บันนี่ )

 

 

รางวัลชมเชย

 

NSM  JSI - P010  ด.ช. ฮาริษ มาลีพันธ์ (ฮาริษ)

 

 

NSM  JSI - P015  ด.ช.ณภคพล พิทักษ์ธีระธรรม (เชน)

 

 

NSM  JSI - P020 ด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ ( เบลล์)

 

 

NSM  JSI - P026 ด.ญ.ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา (ดีดี)
 

 

 

NSM Junior Science Influencers ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

รางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม

 

NSM  JSI - H006  ด.ช.วีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร (บิงโก)

 

 

NSM  JSI - H010  ด.ช.วีรากร  ระวีกุล (อชิ)

 

 

NSM  JSI - H011  น.ส.กานต์หทัยชนก ขอผลกลาง (ปัณญ์)

 

 

NSM  JSI - H012   ด.ญ.ภัสชริภา จีระภัทร์ ( ปัณญ์)

 

 

NSM  JSI - H013  ด.ช.ภูริต จงจิระวงศา (พูม)

 

 

NSM Junior Science Influencers

 

รางวัล Popular Vote  

 

NSM  JSI - P011 ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ ( พอดี )
 

 

รางวัล Popular Vote for The Best Performance

 

NSM  JSI – P021 ด.ญ.ตะวันฉาย จิระเจริญสุวรรณ (ซัน)
 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด