ข่าว

กกท.ชูกิจกรรมกีฬาเครื่องมือต่อยอด"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"ฟื้นเศรษฐกิจ

ภูเก็ตเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว ผ่านโครงการ" ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ " เริ่มมาตั้งแต่ 1  กรกฎาคม และเพื่อให้การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ กลไกทุกอย่างถูกนำไปใช้  รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา

 การร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19    ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต  วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม   โดยมีก้องศักด ยอดมณี  ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เข้าร่วม   น่าจะให้ภาพของความชัดเจน ได้เป็นอย่างดีต่อท่าทีของภาครัฐ   ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ต     นับจากการเปิดพื้นที่เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ   ผ่านโครงการ"ภูเก็ตแซนด์บอกซ์" มีผลตั้งแต่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

เพราะการเปิดพื้นที่ผ่าน " ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"     ทำให้จังหวัดภูเก็ตถูกใช้เป็นพื้นที่ปลายทางจากญี่ปุ่นมาไทย เป็นพื้นที่เพื่อรองรับคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เดินทางกลับมาจากภารกิจโอลิมปิก 2020  ที่ผ่านมา  โดยใช้เป็นที่พำนักตลอด 14  วัน   ผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  ภายหลังจากเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นของคณะนักกีฬา   ซึ่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ไม่จำเป็นต้องกักตัวอยู่เพียงแต่ในห้องพักเช่นที่ผ่านมา 

 


การเปิดรับคณะนักกีฬา   ให้ใช้พื้นที่ภูเก็ตเป็นแหล่งพำนักตลอด 14     วัน ในโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" เช่น ในรายของทีมกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย  นำโดย  พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ  ,  เช ยอง ซอก  โค้ชเทควันโดทีมชาติไทย  ,  นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย  อันได้แก่ร้อยโทหญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์  และ  ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร , ว่ายน้ำทีมชาติไทยในโอลิมปิก  ทั้ง  เจนจิรา ศรีสอาด   และ นวพรรษ วงค์เจริญ    

 

 

กลุ่มนักกีฬา  ทั้งจากเทควันโด , จักรยาน และ  ว่ายน้ำทีมชาติไทย    คือผู้ที่ตอบรับต่อการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพำนัก  อยู่ในภูเก็ตตลอด 14  วัน  ผ่านโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"    ภาพที่เห็นได้ในเวลาต่อมาก็คือ   การที่นักกีฬาทีมชาติไทย    เหล่านี้    ต่างเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม ที่จัดขึ้นในภูเก็ต   แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ได้คือ  การประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งวันนี้พร้อมต่อการเปิดรับผู้มาเยือน 

 

 

วันนี้ กีฬา  และการท่องเที่ยว  ต่างเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต    จึงต้องใช้เครื่องมือที่หลากรูปแบบ รวมไปถึง กิจกรรมกีฬา ที่จะร่วมสร้างภาพแห่งความเชื่อมั่น ซึ่งนอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19   อันเป็นแผนงานที่การกีฬาแห่งประเทศไทย  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กำลังบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนแผนงานแล้ว

 

 

กกท.ชูกิจกรรมกีฬาเครื่องมือต่อยอด\"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์\"ฟื้นเศรษฐกิจ

 

 

กกท.ชูกิจกรรมกีฬาเครื่องมือต่อยอด\"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์\"ฟื้นเศรษฐกิจ

 

 

 

 


แผนงานที่กกท.  กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ   "แซท ภูเก็ต นิว นอร์มอล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กซ์เซลเลนซ์"  ลานกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพราะภูเก็ต คือเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  ลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จึงเป็นลานกีฬาแนวใหม่ครั้งแรกของภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ในเมืองสปอร์ตซิตี้ ของเมืองไทย

 


 "แซท ภูเก็ต นิว นอร์มอล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กซ์เซลเลนซ์"     เปิดพื้นที่เพื่อรองรับการออกกำลังกาย  โดยใช้พื้นที่  พับลิคเฮาส์  ของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต    จัดทำกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม  -  7 ตุลาคม   ซึ่งพื้นที่กิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ประกอบด้วย 8 ชนิดกีฬา  คือ  เซิร์ฟสเก็ต, มวยไทย, เทคบอล, กอล์ฟ, จักรยาน, บาสเกตบอล, เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน

 

ลานกีฬาแต่ละชนิด จะจัดหมุนเวียนกันไป สัปดาห์ที่ 1-3   เป็น ลานกีฬาเซิร์ฟสเก็ต, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน และจักรยาน / สัปดาห์ที่ 4-6   ลานกีฬาเซิร์ฟสเก็ต, เทคบอล และมวยไทย / สัปดาห์ที่ 7-8 ลานกีฬาเซิร์ฟสเก็ต, บาสเกตบอล และกอล์ฟ   ทั้งหมดนี้ คือ โครงการที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย  นำร่อง  ในการขับเคลื่อนแผนงาน

 

เพื่อกระตุ้นบรรยากาศ  และรอจังหวะที่จะต่อยอดไป ถึงการจัดแข่งขันกีฬาระดับสากลที่ภูเก็ต  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการเปิดประเทศ  ดึงเอาเศรษฐกิจที่ซบเซา  เพราะโควิด19  ให้กลับมาขับเคลื่อน 
 

 

 

 

กกท.ชูกิจกรรมกีฬาเครื่องมือต่อยอด\"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์\"ฟื้นเศรษฐกิจ

 

 

กกท.ชูกิจกรรมกีฬาเครื่องมือต่อยอด\"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์\"ฟื้นเศรษฐกิจ

 

ข่าวที่น่าสนใจ