ข่าว

"บ.ก่อสร้างระบบไฟฟ้าปัตตานี"ข้องใจ"กฟภ."แจ้งให้บริษัทเป็นผู้ทิ้งงาน

"บ.ก่อสร้างระบบไฟฟ้าปัตตานี"ข้องใจ"กฟภ."แจ้งให้บริษัทเป็นผู้ทิ้งงาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บมจ.บูรพาฯ" บริษัทก่อสร้างระบบไฟฟ้าปัตตานี เตรียมยื่น"ปลัดคลัง" ขอความเป็นธรรมวันที่ 13 ส.ค. นี้ กรณี "กฟภ." แจ้งให้ลงโทษ "บมจ.บรพาฯ" เป็นผู้ทิ้งงาน"ระบบไฟฟ้าปัตตานี 125 ล." 


บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)กล่าวถึงกรณีข่าว "กฟภ.กลับลำแจ้งปลัดคลังให้ บมจ.บูรพาฯ เป็นผู้ทิ้งงานระบบไฟฟ้าปัตตานี 125 ล."

 

เนื้อหาข่าวได้อ้างถึงหนังสือราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายนุกูล ตูพานิช รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งหนังสือ กฟภ.ที่  มท 5305.20/26709 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งการพิจารณาลงโทษให้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทิ้งงานในโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 ถึงสถานีไฟฟ้าสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 

จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลมาที่บริษัท ฯ เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงขอชี้แจงว่าบริษัท ฯ ได้รับจ้างกับการไฟฟ้าฯในโครงการนี้ต่อมาเมื่อถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท ฯ ถูกเรียกชี้แจงซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแสดงเหตุผลครบถ้วน และบริษัทฯได้จ่ายค่าปรับและค่าเสียหายไปร่วม 26 ล้านบาทให้การไฟฟ้าฯแล้ว

 

ภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นการไฟฟ้า ฯ ได้แจ้ง หนังสือ ที่ มท.5306.20/56023 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน ให้บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานเพราะบริษัทฯ ไม่ได้จงใจที่จะทำงานให้เกิดความเสียหายแก่การไฟฟ้าฯ กระบวนการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานของโครงการนี้ จึงต้องปิดกระบวนการลงโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

 

เมื่อมีข่าวเสนอข้อมูลว่า การไฟฟ้าฯได้กลับลำความเห็นแล้วส่งเรื่องพิจารณาลงโทษให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงานมาถึงปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาลงโทษให้บริษัทฯ ให้เป็นผู้ทิ้งงานอีกครั้งในโครงการเดียวกัน ทั้งที่เรื่องปิดลงโดยสมบูรณ์แล้ว

 

"บ.ก่อสร้างระบบไฟฟ้าปัตตานี"ข้องใจ"กฟภ."แจ้งให้บริษัทเป็นผู้ทิ้งงาน

 

 

บริษัทฯ เห็นว่าการกระทำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯ จึงจะไปยื่นหนังสือ
ถึงปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเป็นธรรมไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาต่อไป ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด