ข่าว

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ให้เงิน 3,000 เข้าเงื่อนไขโอนทันที เช็คคุณสมบัติ ขั้นตอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เงิน 3,000 เข้าเงื่อนไขโอนทันที เช็คคุณสมบัติ ขั้นตอน สามารถลงทะเบียนยื่นผ่านช่องทางออนไลน์

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" (พส.) ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถลงทะเบียนยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วนั้น 

 

 

 

 

โดยทาง "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะให้ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียน "ยื่นคำขอรับบริการ" ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

 

ทั้งนี้ โดยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ประชาชนได้ให้ไว้ในระบบ

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะมายื่นขอรับเงินสงเคราะห์นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง ตามระเบียบ พส. ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดยจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท 

 

" เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19  ซึ่งจากเดิมจะต้องเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ แต่ตอนนี้ผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสามารถยื่นเรื่องแบบออนไลน์ (E-Service)ได้ โดยยื่นคำร้องในระบบผ่านเว็บไซต์"

 

 

การยื่นขอรับเงินเงินสงเคราะห์ 3,000 บาทในครั้งนี้ ก็จะมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม รวมไปถึงนัดหมายเพื่อลงพื้นที่จริง และเมื่อไปถึงสถานที่ หรือ บ้านก็จะตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่ได้กรอกไว้ในระบบ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาก็จะเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และเมื่อพิจารณาตรวจสอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับบริการ

 

  1. สแกน QR Code หรือ "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ (คลิก)
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
  4. ตรวจสอบความถูกต้อง และ"กดบันทึกข้อมูล"

 

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ให้เงิน 3,000 เข้าเงื่อนไขโอนทันที เช็คคุณสมบัติ ขั้นตอน

 

ขั้นตอนการตรวจสอบหรือติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุน

 

  1. เลือกเมนู "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code 
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ
  3. กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
  4. กดตรวจสอบสถานะ 

 

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ให้เงิน 3,000 เข้าเงื่อนไขโอนทันที เช็คคุณสมบัติ ขั้นตอน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด