ข่าว

วันนี้โอน "นายจ้าง" ยื่นก่อนได้ก่อน เช็คสิทธิ www.sso.go.th ดำเนินการด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คสิทธิ www.sso.go.th ยื่นก่อนได้ก่อน วันนี้โอน "นายจ้าง" 9 กิจการ 13 จังหวัด เยียวยา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน (สูงสุดไม่เกิน 200 คน) ขอรับเงินดำเนินการด่วน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา "นายจ้าง" และผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ดังนี้

 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) : คลิกที่นี่
 • นายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : คลิกที่นี่
 • Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่
 • Download : หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่

 

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

ยื่นก่อน ได้ก่อน รับเงินเยียวยา "นายจ้าง"

นายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และอยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ถูกควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน (สูงสุดไม่เกิน 200 คน) สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่วันนี้ (10 สิงหาคม 2564) เป็นต้นไป โดยนายจ้างจะต้องดำเนินการ ดังนี้

นายจ้างขึ้นทะเบียน e-Service แล้ว

 • นิติบุคคล / บุคคลธรรมดา
 • เข้าเว็บ www.sso.go.th คลิกที่นี่
 • เข้าระบบ e-Service สถานประกอบการ คลิกที่นี่
 • คลิก ยื่นความประสงค์ขอรับเงินเยียวยา* คลิกที่นี่
 • กรอก เลขบัญชีนายจ้าง - เลขสาขา
 • กรอก ข็อมูลนายจ้าง บัญชีธนาคาร

ส่งแบบความประสงค์ (ฉบับจริง) แนบสำเนาบัญชีธนาคาร และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ส่งกลับมาที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบตามที่ตั้งสถานประกอบการ

 

นายจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน e-Service

จัดส่งเอกสารไปยัง สปส.เขตพื้นที่ จังหวัด/สาขา

นิติบุคคล

 • แบบแสดงความจำนง , สำเนาบัญชีธนาคาร , หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจลงนามแทน)

บุคคลธรรมดา

 • แบบแสดงความจำนง , ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ (ผูกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น)

ส่งแบบความประสงค์ (ฉบับจริง) แนบสำเนาบัญชีธนาคาร และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ส่งกลับมาที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบตามที่ตั้งสถานประกอบการ

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

 

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียน พร้อมเพย์ ของแต่ละธนาคาร

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

พร้อมเพย์, นายจ้าง, เช็คสิทธิ, www.sso.go.th, ประกันสังคม, ตรวจสอบสิทธิ, เยียวยา, โควิด-19

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ