ข่าว

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบแม่น้ำลำตะคองเสื่อมโทรมสุด

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบแม่น้ำลำตะคองเสื่อมโทรมสุด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จากรายงานการตรวจสภาพแหล่งน้ำสำคัญครึ่งปีแรก 2564 พบทั้งเกณฑ์ดี พอใช้ ส่วนเสื่อมโทรมสุดคือภาคกลางตอนล่าง

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยการติดตามตรวจสอบวัดคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายนที่ผ่านมา จำนวน 59 แหล่งน้ำสายหลัก และ 6 แหล่งน้ำนิ่งรวม 375 จุด โดยการติดตามตรวจสอบ 2 ครั้ง คือ เดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนพฤษภาคม มีเกณฑ์ประเมินจากการใช้ดัชนีคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index ; WQI) การตรวจสอบน้ำพบว่า แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีพบได้ร้อยละ 42 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 41 และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 17  

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) อธิบายผลการตรวจสอบพบ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากที่สุดอยู่ในภาคกลาง นั่นคือ แม่น้ำลำตะคองตอนล่าง(ในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) โดยสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำมีปัญหามาจากการปล่อยทิ้งน้ำเสียจากชุมชน กิจกรรมทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

 

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบแม่น้ำลำตะคองเสื่อมโทรมสุด

 

 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ได้แก่ บึงบอระเพ็ด แม่น้ำกวง แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำลำปาว แม่น้ำพังราดตอนบน และแม่น้ำระยองตอนล่าง  

 

ส่วนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำวัง กว๊านพะเยา แม่น้ำปิง แม่จาง แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีนตอนบน แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำเสียว แม่น้ำพอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำนครนายก แม่น้ำระยองตอนบน แม่น้ำเวฬุ แม่น้ำตราด แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำปราจีนบุรี ทะเลน้อย แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา และแม่น้ำหลังสวนตอนล่าง

 

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบแม่น้ำลำตะคองเสื่อมโทรมสุด

 

 

และจากการตรวจสอบและวัดคุณภาพแหล่งน้ำ พบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเกณฑ์ดี ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำลี้ แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำกุยบุรี แม่น้ำปราณบุรี แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำหนองหาร แม่น้ำเลย แม่น้ำสงคราม แม่น้ำอูน แม่น้ำลำชี แม่น้ำลำตะคองตอนบน แม่น้ำพังราดตอนล่าง แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตรัง แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำหลังสวนตอนบน แม่น้ำสายบุรี ทะเลหลวง แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำชุมพรและแม่น้ำตาปีตอนล่าง

 

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบแม่น้ำลำตะคองเสื่อมโทรมสุด

 

ทั้งนี้ แหล่งน้ำโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีคุณภาพน้ำต่ำลงกว่าช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ของปี 2563 ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกแหล่งน้ำโดยรวมมีคุณภาพน้ำดีกว่าช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ของปี 2563 ไม่มากนัก และแหล่งน้ำภาคเหนือคุณภาพน้ำโดยรวมใกล้เคียงกับปี 2563 ...ฉะนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันไม่ทิ้งน้ำเสียสิ่งปฏิกูลที่จะส่งผลทำให้คุณภาพน้ำภายในประเทศเสื่อมโทรมลง ให้เรามีสิ่งแวดล้อมและน้ำที่ดีใช้อย่างต่อเนื่อง...

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด