ข่าว

กระทรวงทรัพยากรฯ ยืนยันห้ามนำเข้าเศษขยะพลาสติก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) ยืนยันชัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมใช้เศษพลาสติกในประเทศ ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกพร้อมผลักดันให้ใช้ในประเทศทั้งหมดภายใน 5 ปี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) กล่าวเน้นย้ำชัดว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมการใช้เศษพลาสติกในประเทศให้มากที่สุด

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ยืนยันห้ามนำเข้าเศษขยะพลาสติก

 

 

โดยมติเดิมที่มีการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกภายในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติกชนิด PET แต่ในการประชุมล่าสุดในปี 2564 ได้พิจารณาครอบคลุมห้ามนำเข้าเศษพลาสติกทุกชนิด ซึ่งพบว่ามีเศษพลาสติกบางชนิดที่ไม่เพียงพอในประเทศ จึงเป็นเหตุให้มีการปรับข้อกำหนดให้นำเข้าเพียง 50% ของกำลังการผลิต หรือไม่เกิน 250,000 ตัน ในปี 2564 และจะลดลงปีละ 20%

โดยในปี 2565 นำเข้าไม่เกิน 200,00 ตัน ปี 2566 ไม่เกิน 150,00 ตัน ปี 2567 ไม่เกิน 100,000 ตัน ปี 2568 นำเข้าไม่เกิน 50,000 ตัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกโดยให้มีการใช้ขยะพลาสติกในประเทศ100 %

 

 

นอกจากนี้กระทรวงทส.มีความห่วงใยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความสำคัญในการพิจารณานำเข้าเศษขยะพลาสติก เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นถังขยะโลก โดยกระทรวงพาณิชย์จะนำปัจจัยนี้ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการออกประกาศอนุญาตผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าทุกราย ซึ่งการพิจารณาผ่อนปรนการนำเข้าเศษพลาสติก ได้คำนึงถึงความสมดุลของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่ต้องการนำเข้าและไม่ต้องการให้นำเข้าเศษพลาสติก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ยืนยันห้ามนำเข้าเศษขยะพลาสติก

 

 

นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐจะเร่งส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อให้ได้พลาสติกที่มีคุณภาพ ไม่ปนเปื้อนและสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบได้เลย รวมทั้งจะจัดเวทีพบปะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายส่งเสริมการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศให้มีประสิทธิภาพคู่ไปกับการลดนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ยืนยันห้ามนำเข้าเศษขยะพลาสติก

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด