ข่าว

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" สิทธิยังเหลืออีก 9 แสนสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดโครงการ

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" สิทธิยังเหลืออีก 9 แสนสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดโครงการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สิทธิยังเหลืออีก 9 แสนสิทธิ ทั้งเพิ่มวงเงิน และ ขยายเวลาการใช้ รีบลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดโครงการ

โครงการ"ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพื่อกระตุ้นการบริโภค ผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค.2564  จนถึงขณะนี้มียังมีจำนวนสิทธิคงเหลือ 934,330 สิทธิ จากจำนวน 1,400,000 สิทธิ

 

 

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" สิทธิยังเหลืออีก 9 แสนสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดโครงการ

 

ก่อนหน้านี้มีการปรับเงื่อนไขใหม่

- ขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ e-Voucher จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564

- เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. -30 พ.ย. 2564 (วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน)
- ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง จากเดิมที่ไม่เกิน 4,000,000 คน เป็น "ไม่เกิน 1,400,000 คน" ทำให้กรอบวงเงินโครงการ ฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท

 
การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

- ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

- ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet
(สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)
(กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

 

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" สิทธิยังเหลืออีก 9 แสนสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดโครงการ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน

- เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564

- เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06:00-22:00 น.

- ประชาชนใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 เวลา 06:00-23:00 น.

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3

 

สิทธิประโยชน์และการใช้จ่าย

รัฐสนับสนุน E-Voucher ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ บัตรกำนัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้า/บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid) เว้นแต่เป็นการชำระค่าอาหาร หรือเครื่องดื่มของศูนย์อาหาร ที่ต้องใช้งานภายในวันเดียวกันกับวันที่ชำระเงิน โดยที่การชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มของศูนย์อาหารที่ต้องใช้งานภายในวันเดียวกันกับวันที่ชำระเงิน การสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการ ต้องมีการซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด

 

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" สิทธิยังเหลืออีก 9 แสนสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนการชำระสินค้า

- ผ่าน G-Wallet บนแอปฯ "เป๋าตัง"
- ผู้ประกอบการ จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ

ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher
- วันที่ 1 ก.ค. - 21 ก.ค. 2564 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท/คน/วัน
- วันที่ 22 ก.ค. - 30 พ.ย. 2564 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท/คน/วัน

ได้รับ E-Voucher ในรูปแบบของสิทธิเข้า G-Wallet โดยแบ่งการใช้จ่ายดังนี้
- จำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท
- จำนวนเงิน 40,001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท

- ได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 2564

 

ที่มา : www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด