ข่าว

"ลดดอกเบี้ยเงินกู้" ธอส. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงทะเบียนด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบ่งเบาภาระให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงทะเบียนด่วน "ลดดอกเบี้ยเงินกู้" เหลือ 1.00% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันความสูญเสียให้กับประชาชน ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้เตรียมวงเงิน 8,000 ล้านบาท จัดทำ “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” เพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข โดย "ลดดอกเบี้ยเงินกู้" เหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564

 

 

ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย หรือเงินงวดที่ต้องชำระลดลงทันที อาทิ กรณีวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ผ่อน 40 ปี หากอัตราดอกเบี้ยเดิมเท่ากับ MRR - 2% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี) เงินงวดจะอยู่ที่ 14,800 บาท/เดือน เมื่อลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ตามโครงการ เงินงวดจะลดลงเหลือเพียง 7,600 บาท / เดือนเท่านั้น หรือลดลงมากกว่า 50% ของเงินงวดเดิม โดยเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกินธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้าอีกด้วย

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข”

  1. ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส.
  2. ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
  3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19)
  4. รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19
  5. มีสถานะบัญชีปกติ

 

 

วิธีลงทะเบียน “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข”

  • Mobile Application : GHB ALL

 

  1. App Store https://apps.apple.com/th/app/ghb-all/id1437354756?l=th คลิกที่นี่
  2. Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gov.ghb.ghball&hl=th&gl=US คลิกที่นี่

 

พร้อมแนบหลักฐาน / เอกสาร เพื่อแสดงว่าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ในการรับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามโครงการแล้ว ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระกับธนาคารแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 *เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

 

บุคลากรทางการแพทย์, สาธารณสุข, My Hero, GHB ALL, GHB Buddy, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส., ลดดอกเบี้ยเงินกู้, โควิด-19

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ