ข่าว

"อธิบดีกรมอนามัย" แจงเหตุ ห้ามซื้ออาหารในร้านในห้าง ยกเว้น มีการจัดการไม่ให้ซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงได้ ตามมาตรการควบคุม"โควิด-19"

"อธิบดีกรมอนามัย" แจงเหตุ ห้ามซื้ออาหารในร้านในห้าง ยกเว้น มีการจัดการไม่ให้ซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงได้ ตามมาตรการควบคุม"โควิด-19"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อธิบดีกรมอนามัย" แจงเหตุ ห้ามซื้ออาหารในร้านอาหารในห้าง ยกเว้น ห้างมีการจัดการไม่ให้ซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรง ผ่านDelivery service โทรศัพท์ หรือพนักงาน แทนการซื้อโดยตรงที่หน้าร้าน เพื่อลดการติดต่อโดยตรงระหว่างลูกค้ากับร้านอาหาร ตามมาตรการควบคุม"โควิด-19"

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระรอกนี้ การระบาดครอบคลุมไปทั่วทุกจังหวัด จำนวนของผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตมีจำนวนมาก  จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการเพื่อลดการติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดของผู้คน ลดการเดินทางเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะการออกนอกเคหะสถาน โดยไม่จำเป็นมีการปิดกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

 

"อธิบดีกรมอนามัย" แจงเหตุ ห้ามซื้ออาหารในร้านในห้าง ยกเว้น มีการจัดการไม่ให้ซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงได้ ตามมาตรการควบคุม"โควิด-19"

 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า ในส่วนของร้านอาหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการที่มีการจำกัดและมีการปิด ส่งผลให้ผู้ประกอบการ คนทำงานที่อยู่ในห่วงโซ่ของร้านอาหาร ได้รับผลกระทบ ซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลก็จะได้ดำเนินการในเรื่องของการพิจารณาในการลดผลกระทบ หรือเยียวยาตามมาตรการทางสังคมและเศรษฐกิจ


อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ในส่วนของคนทำงาน และผู้บริโภคที่ต้องร่วมมือกัน เนื่องจากตอนนี้จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตเกินกว่ากำลังของระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย จะรองรับได้


"อธิบดีกรมอนามัย" แจงเหตุ ห้ามซื้ออาหารในร้านในห้าง ยกเว้น มีการจัดการไม่ให้ซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงได้ ตามมาตรการควบคุม"โควิด-19"ในส่วนของตัวมาตรการที่รัฐบาลได้มีการออกข้อกำหนดฉบับ ที่ 30 ประกอบกับคำสั่งของศบค.ที่ 21/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ได้กำหนดให้ทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร มี 3 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องการนั่งบริโภคในร้านอาหาร ระยะเวลาการให้บริการ และการบริโภคสุรา โดยแบ่งพื้นที่ ณ.ปัจจุบันตอนนี้ แบ่งออกมาเป็น 3 ลักษณะ คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน 29 จังหวัด เน้นในเรื่องของการงดบริโภคภายในร้าน จัดจำหน่ายให้เป็นการจำหน่ายแบบที่นำเอาไปบริโภคที่อื่น โดยเฉพาะนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ในส่วน ร้านอาหารในห้างสรรสินค้า ได้มีการผ่อนคลาย แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้โดยตรง แต่ก็เป็นการจำหน่ายได้เฉพาะในลักษณะของ delivery service ส่วนระยะเวลาในเรื่องของการให้บริการ กำหนดไว้ไม่เกิน 20.00 น.

 

"อธิบดีกรมอนามัย" แจงเหตุ ห้ามซื้ออาหารในร้านในห้าง ยกเว้น มีการจัดการไม่ให้ซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงได้ ตามมาตรการควบคุม"โควิด-19"

 

 

สำหรับในส่วนของพื้นที่ควบคุม จำนวน 37 จังหวัดได้กำหนดให้สามารถนั่งบริโภคในร้านได้ตามปกติ ไม่เกิน 23.00 น ส่วนพื้นที่ควบคุมก็จะมี 11 จังหวัดนั่งบริโภคในร้านได้ ร้านได้ตามปกติ เปิดให้บริการเป็นไปตามปกติแต่ก็เป็นไปภายใต้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนของบริโภคสุราห้ามบริโภคในร้าน แต่สามารถที่จะรับซื้อไปบริโภคที่บ้าน หรือที่อื่น


ทั้งนี้มาตรการในส่วนของ 29 จังหวัด สำหรับประเด็นที่ผ่อนคลายและประชาชนยังมีข้อสงสัยนั้น ร้านอาหารและร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มในศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า และ community Mall  ตรงนี้เน้นในเรื่องของการจำหน่ายในรูปแบบของ การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร เน้นย้ำว่าไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่าย กับผู้บริโภคซึ่งอาจจะไปแออัดหรือไปอยู่หน้าร้านจำนวนหลาย ๆ คน ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขภายใต้เงื่อนเวลาตลอดจนการจัดระบบระเบียบและ มาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดนะครับ

ส่วนกรณีที่ประชาชนสอบถาม ว่าห้างสรรพสินค้าเปิดในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ต หากต้องการซื้ออาหารที่ร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มในศูนย์การค้า ได้หรือไม่ ขออนุญาตตอบให้ชัดเจนว่า หากห้างสรรพสินค้านั้น สามารถจัดมีระบบการสั่งในรูปแบบออนไลน์ หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบพนักงานให้ความช่วยเหลือ ที่ไม่ให้ในผู้บริโภคไปซื้อกับผู้จำหน่ายโดยตรง เพื่อเป็นการลดความแอดอัด หรือไปอยู่ที่หน้าร้านโดยตรงก็สามารถทำได้  หากห้างสรรพสินค้าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้ จำเป็นที่จะต้องให้ผู้บริโภคสั่งผ่านบริการขนส่งอาห delivery service

"อธิบดีกรมอนามัย" แจงเหตุ ห้ามซื้ออาหารในร้านในห้าง ยกเว้น มีการจัดการไม่ให้ซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงได้ ตามมาตรการควบคุม"โควิด-19"

 


logoline