ข่าว

อู้ฟู่ "ปลัด มท."คนใหม่ "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ"-"ภรรยา" ทรัพย์สินหมื่นล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

อู้ฟู่ "ปลัด มท."คนใหม่ "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ"-"ภรรยา" ทรัพย์สินหมื่นล้าน นักธุรกิจด้านพลังงานทดแทนรายใหญ่ของประเทศไทย"เอสพีซีจี"


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (3 ส.ค.)มีมติแต่งตั้งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น"ปลัดกระทรวงมหาดไทย"คนใหม่ แทน"นายฉัตรชัย พรมเลิศ" ปลัดกระทรวง ที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้

 

ทั้งนี้ "นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)กรณีดำรงตำแหน่ง"อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 มีทรัพย์สินรวม 15,724,125 บาท

ประกอบด้วยเงินฝาก 194,745 บาท เงินลงทุน 2,088,830 บาท ที่ดิน 13,440,550 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

 

ไฮไลท์อยู่ที่ทรัพย์สินของคู่สมรส น.ส.วันดี กุญชรยาคง มีทรัพย์สิน 10,209,774,199 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 7,423,410 บาท เงินลงทุน 9,164,610,873 บาท เงินให้กู้ยืม 538,921,611 บาท ที่ดิน 43,761,550 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 236,812,440 บาท ทรัพย์สินอื่น 217,253,314 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

 

น.ส.วันดี กุญชรยาคง เป็นนักธุรกิจด้านพลังงานทดแทนรายใหญ่ของประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 1 ในบริษัทเอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) (SPCG) ด้วยจำนวนหุ้น 298,950,000 หุ้น หรือ 28.32% ราคาหุ้น SPCG ณ วันที่ 2 ส.ค.2564 อยู่ที่ 17.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,351,205,000 บาท