ข่าว

ข่าวดี"องค์การเภสัชฯ" เร่งขยายการผลิต"ยาฟาวิพิราเวียร์"กว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

"องค์การเภสัชกรรม" เปิดแผนขยายการผลิต"ยาฟาวิพิราเวียร์"ได้มากกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน ตั้งแต่ตุลาคมนี้

องค์การเภสัชกรรมได้เริ่มผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มาจากการวิจัย พัฒนา และผลิตเอง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  และได้มีการปรับแผนขยายการผลิตเพิ่มเพื่อลดการจัดหาจากต่างประเทศ

 

ข่าวดี\"องค์การเภสัชฯ\" เร่งขยายการผลิต\"ยาฟาวิพิราเวียร์\"กว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

 

 

นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2564 จะดำเนินการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ แบบบรรจุแผง จำนวน 2.5 ล้านเม็ด และจะเพิ่มการผลิตแบบบรรจุใส่ขวด คาดการณ์ว่าจะได้รับอนุมัติแบบบรรจุขวด จาก อย. ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ และในเดือนกันยายนจะผลิตยาได้ จำนวน 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  เป็นต้น ไปจะสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน

ข่าวดี\"องค์การเภสัชฯ\" เร่งขยายการผลิต\"ยาฟาวิพิราเวียร์\"กว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

 


ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวด้วยว่า การบริหารจัดการและปรับการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ ได้มีการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศอยู่ตลอดเวลา โดย ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดจะมีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง และองค์การฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายให้โรงพยาบาลต่อไป  

 

ข่าวดี\"องค์การเภสัชฯ\" เร่งขยายการผลิต\"ยาฟาวิพิราเวียร์\"กว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

 


ข่าวที่น่าสนใจ