ข่าว

ปริมาณขยะติดเชื้อ"โควิด-19" ใน กทม.พุ่ง วันเดียว 40,620 กิโลกรัม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปริมาณขยะติดเชื้อ"โควิด-19" ใน กทม.พุ่ง วันเดียว 40,620 กิโลกรัม พบ ม.ค.-เม.ย.64 ปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มเฉลี่ย 40.9 ตันต่อวัน

กรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลขยะติดเชื้อ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2564 พบว่ามีปริมาณขยะติดเชื้อของวันที่ 31 ก.ค. 2564 รวม 107,880 กิโลกรัม แยกเป็น

- มูลฝอยติดเชื้อทั่วไป 67,260 กิโลกรัม

- มูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 40,620 กิโลกรัม

 

ปริมาณขยะติดเชื้อ\"โควิด-19\" ใน กทม.พุ่ง วันเดียว 40,620 กิโลกรัม

 

สำหรับประเทศไทย พบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล การกักกันผู้ติดเชื้อ รวมถึงมูลฝอยจากการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2564 พบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40.9 ตันต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.7 โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวพบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสูงที่สุดเฉลี่ย 178 ตันต่อวัน

 

ขณะที่กรมอนามัย ได้แนะนำแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในครัวเรือนหรือชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด–19 นั้น หากในพื้นที่ที่ระบบการเก็บขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไม่สามารถเข้าถึงได้ให้ใช้วิธีการดังนี้

 

ปริมาณขยะติดเชื้อ\"โควิด-19\" ใน กทม.พุ่ง วันเดียว 40,620 กิโลกรัม

 

1. เก็บรวบรวม และ ทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรกที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อ (สารโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) บริเวณปากถุงแล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น แล้วมัดปากถุงชั้นนอกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

2. เคลื่อนย้ายไปพักยังที่พัก ที่จัดไว้เฉพาะ เพื่อรอประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง

 
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ