ข่าว

 เหลืออีก 2 วัน..เช็กคุณสมบัติที่นี่..สมัคร"ม.40" รับ"เงินเยียวยา" 5,000 บาท

 เหลืออีก 2 วัน..เช็กคุณสมบัติที่นี่..สมัคร"ม.40" รับ"เงินเยียวยา" 5,000 บาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม."เคาะ"เยียวยา"ผู้ได้รับผลกระทบ"ล็อกดาวน์"สถานการณ์ระบาด"โควิด-19"ในพื้นที่"สีแดงเข้ม"13 จว.ครอบคลุมถึง"ผู้ประกอบอาชีพอิสระ"-"ฟรีแลนซ์" โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครเป็น"ผู้ประกันตน ม.40"ในกองทุนประกันสังคมภายใน 30 ก.ค.64 จึงจะมีสิทธิรับเงินเยียวยา 5 พัน

 

 ผู้มีสิทธิสมัครเป็น"ผู้ประกันตน ม.40"ต้องมีคุณสมบัติดังนี้


 -อาชีพอิสระ  อาทิ พ่อค้า แม่ค้า  แท็กซี่  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  เกษตรกร


-ฟรีแลนซ์ ซึ่งได้แก่ ผู้มีอาชีพรับจ้างอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ รับเงินจาก"ผู้ว่าจ้าง"ซึ่งตกลงตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย   


-สัญชาติไทย


- อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์


- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงานหรือมีนายจ้าง(ผู้ประกันตน ม.33)


-ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจหรือผู้ประกันตน ม.39


- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ


-ผู้ถือบัตรประจำตัวตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้น00)


- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้
 

-ต้องลงทะเบียน

ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าระบบประกันสังคม ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  โดยสามารถลงทะเบียนได้ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ไปสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (งดชั่วคราวเนื่องจากโควิด-19)

 

2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506


3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา


4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา


5. Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์


6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ


7. สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งเป็นช่องทางแนะนำ ที่ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้


7.1 เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม ที่ sso.go.th 


7.2 กรอกเลขบัตรประชาชนและกรอกเลขหลังบัตรประชาชนด้วย


7.3 กรอกชื่อ-นามสกุลจริง  วันเดือนปีเกิด 


7.4 กรอกที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้


7.5 กรอกกลุ่มอาชีพ, รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

 

7.6 เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

 

7.7 ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่

 

7.8 จากนั้นกด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"

 

7.9 เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ


 ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนภายในเดือน 30 ก.ค.64 และจะได้รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์วันที่ 6 ส.ค. 64 

นอกจากได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แล้วผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้สิทธิดังนี้

 

 เหลืออีก 2 วัน..เช็กคุณสมบัติที่นี่..สมัคร"ม.40" รับ"เงินเยียวยา" 5,000 บาท

 

ทั้งนี้ สำนักงานประสังคม ได้ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

โดยการจ่ายเงินสมทบของ"ผู้ประกันตนมาตรา 40" แบบใหม่ มี 3 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1: จ่าย 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาท

ทางเลือกที่ 2: จ่าย 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาท

ทางเลือกที่ 3: จ่าย 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด