ข่าว

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"เปิดจองแล้ว "ซิโนฟาร์ม" รอบเก็บตก ทาง https://sinopharm.cra.ac.th และ แอป CRA SINOP 27-28 ก.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"เปิดจองแล้ว "ซิโนฟาร์ม" รอบเก็บตก 48,756 ราย ทาง https://sinopharm.cra.ac.th และ แอป CRA SINOP 27-28 ก.ค. ก่อนถูกตัดสิทธิ์รอจองรอบใหม่

หลังจากที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งทาง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแจ้งว่า จะเปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย แต่ย้ำว่า

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"เปิดจองแล้ว "ซิโนฟาร์ม" รอบเก็บตก ทาง https://sinopharm.cra.ac.th และ แอป CRA SINOP 27-28 ก.ค.

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. - เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

จากนั้น เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

 

ศ.นพ.นิธิ ย้ำว่า หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีน และโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และหากยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"เปิดจองแล้ว "ซิโนฟาร์ม" รอบเก็บตก ทาง https://sinopharm.cra.ac.th และ แอป CRA SINOP 27-28 ก.ค.

 

หมายเหตุ : อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

- ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

 

ศ.นพ.นิธิ ย้ำว่า เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว”เท่านั้น ขอทำงานเก่าให้เสร็จก่อนเริ่มใหม่ตามสัญญานะครับ