ข่าว

"สปสช." จ่ายเงิน"บัตรทอง" รักษาตัวที่บ้าน เหมาจ่ายอาทิตย์ละ 3พัน ทันที

"สปสช." จ่ายเงิน "สิทธิบัตรทอง" ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน-ชุมชน โอนให้หน่วยบริการทุกสัปดาห์ รายละ 3 พัน

สปสช.ปรับแนวทางการจ่ายชดเชยสิทธิบัตรทอง สนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน-ชุมชน (Home-Community Isolation) เหมาจ่ายให้หน่วยบริการทันที 3,000 บาทต่อราย โดยจะโอนทุกสัปดาห์  หากมีส่วนเกินสามารถเบิกชดเชยได้อีกครั้ง

\"สปสช.\" จ่ายเงิน\"บัตรทอง\" รักษาตัวที่บ้าน เหมาจ่ายอาทิตย์ละ 3พัน ทันที

 

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.ประกาศปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน Home IsolationและCommunity Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทองที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งแล้ว

โดยหน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยงวดแรก แบบเหมาจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อราย ซึ่งหน่วยบริการจะได้รับการโอนเงินทุกสัปดาห์ และภายหลังให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนสิ้นสุดการดูแลแล้ว หากค่าใช้จ่ายที่ประมวลผลได้มากกว่าจำนวนเงินที่จ่ายแบบเหมาจ่ายไปแล้ว หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยที่กำหนด

สำหรับแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข สปสช.ได้มีการปรับเพิ่มเติม คือ เมื่อหน่วยบริการรับดูแลผู้ติดเชื้อแรกรับ ให้ทำการพิสูจน์การเข้ารับบริการโดยการทำ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด

 

\"สปสช.\" จ่ายเงิน\"บัตรทอง\" รักษาตัวที่บ้าน เหมาจ่ายอาทิตย์ละ 3พัน ทันที

 

 

นพ.จเด็จ กล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ของแนวทางนี้ เพื่อให้หน่วยบริการสามารถมีงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ก่อน ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้หน่วยบริการเข้าร่วมระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านและที่ชุมชนมากขึ้น ตามนโยบายสนับสนุนการทำ Home Isolation และ Community Isolation ของกระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของการบันทึกและส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย ให้หน่วยบริการดำเนินการผ่านโปรแกรม e-Claim ตามรายการที่ให้บริการจริง โดยสำหรับแนวทางการขอ Authentication code สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.eclaim.nhso.go.th และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-554-0505

 

 

 

ข่าวยอดนิยม