ข่าว

"รถไฟ" ปรับเวลาเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค. เช็คตารางได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศปรับให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว ให้สอดคล้องข้อกำหนด ศบค. เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค. 64 สำหรับผู้โดยสารสามารถขอเงินค่าตั๋วได้เต็มจำนวน

24 ก.ค. 2564  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  แจ้งปรับเวลาการให้บริการรถไฟ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อกำหนดของ ศบค. ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด  และขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามพื้นที่ และออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น รวมถึงให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น.  
 

การรถไฟ ฯ  จึงปรับการให้บริการ จาก 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยมีขบวนรถระยะไกล ให้บริการอยู่ 8 ขบวน และขบวนรถระยะสั้น  70 ขบวน มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


สำหรับขบวนรถโดยสารที่ยังเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 มีดังนี้ 
1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน
ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)
ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ - ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

 

"รถไฟ"  ปรับเวลาเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค.  เช็คตารางได้ที่นี่

 

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)
ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ 

 

"รถไฟ"  ปรับเวลาเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค.  เช็คตารางได้ที่นี่

 

 

 

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน
ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) 
ขบวนรถเร็วที่ 172  สุไหงโกลก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางทุ่งสง – ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) 

 

"รถไฟ"  ปรับเวลาเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค.  เช็คตารางได้ที่นี่

 


 

สำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่ให้บริการ 70 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ,ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ,ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ,ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ,ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์


 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 ขบวน ได้แก่
ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 นครราชสีมา – สุรินทร์ นคราชสีมา (ไม่มีเดินช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา)
ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย - หนองคาย ,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 นครราชสีมา – อุบลราชธานี - อุบลราชธานี ,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางแก่งคอย (ไม่มีเดินช่วง ขอนแก่น – นคราชสีมา) 

 

 

สายใต้ จำนวน 14 ขบวน ได้แก่

ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี,ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก - ธนบุรี,ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี,ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ ,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร,ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี –ยะลา - สุราษฎร์ธานี (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก),ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – ยะลา– นครศรีธรรมราช (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก)

 

 

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก),ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก),ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ,ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ ,ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา,ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ,ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ,ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

 

"รถไฟ"  ปรับเวลาเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค.  เช็คตารางได้ที่นี่

 


 
สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 12 ขบวน

ได้แก่ ขบวนรถที่ 4304/4305  ,ขบวนรถที่ 4306/4307,ขบวนรถที่ 4314/4315  ,ขบวนรถที่ 4320/4321  ,ขบวนรถที่ 4322/4323  ,ขบวนรถที่ 4344/4345

 

"รถไฟ"  ปรับเวลาเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค.  เช็คตารางได้ที่นี่

 

 

ที่มา เพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด