ข่าว

...ตื่นรู้-รู้ตื่น...

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

...ตื่นรู้-รู้ตื่น... คอลัมน์ : ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน : นายทิวา 

 

๏ ทำดีเว้นชั่วใจบริสุทธิ์
หลักธรรมสอนมนุษย์ให้หยุดก่อน
หยุดคิดทบทวนทุกบทตอน
หยุดคิดคำสอนเพื่อย้อนตัว

 


๏ ทำดีได้ดีย่อมดีตอบ
ทำไม่ดีย่อมชอบจะได้ชั่ว
สัจธรรมจริงแท้ไม่ต้องกลัว
แม้บางครั้งภาพมัวยังชัดเจน


๏ ดีชั่วใครไม่รู้ตัวเองรู้
ของจริงมีอยู่ใช่ของเล่น
แก่นไม่ใช่เปลือกทิ้งเหลือเดน
ตามกฎตามเกณฑ์ตามกติกา


๏ กรรมก่อกรรมไว้ย่อมได้ผล
กรรมดีย่อมดลไม่มุสา
กรรมชั่วย่อมตามติดตามมา
เฉพาะตนเฉพาะหน้าไม่ว่าใคร


๏ กรรมใครก็ของใครไปตามกรรม
ตามที่ได้กระทำรับผลได้
ทำดีได้ดีดีกับใจ
ทำชั่วชั่วคืนให้ชั่วให้คืน


๏ ทำดีเว้นชั่วใจบริสุทธิ์
หลักธรรมสอนมนุษย์หยิบและยื่น
ให้รู้คิดใคร่ครวญรู้หยัดยืน
เพื่อรู้ตนรู้ตื่นรู้แท้จริง !.

..................................