ข่าว

"ป.ป.ช."ชี้มูลผิดกราวรูด "20 หน่วยงาน" นับ 100 คน จัดซื้อ"จีที 200" -"อัลฟ่า 6"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ป.ป.ช."ชี้มูลผิดกราวรูด" 20 หน่วยงาน"นับ 100 คน จัดซื้อ "จีที 200" -"อัลฟ่า 6" คดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด-สารเสพติด"จีที 200"- "อัลฟ่า 6" ทั้ง ทหารบก ทหารอากาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดนเพียบ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดคดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด จีที 200 (GT200) และ อัลฟ่า 6  (Alpha 6) รวม 20 สำนวน จากการไต่สวนทั้งหมด 25 สำนวนมีผู้ถูกกล่าวหาประมาณ 100 ราย โดยถูกชี้มูลทั้งความผิดทางอาญา และความผิดทางวินัย ส่วนใหญ่ผู้ถูกชี้มูลเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯของหน่วยงานนั้น 

 

แหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในการจัดซื้อเครื่อง GT200 และ Alpha6 ใน 20 สำนวนนั้นมี 20 หน่วยงาน ได้แก่

 

1.กรมสรรพาวุธทหารบก จัดซื้ออย่างน้อย 12 สัญญา โดยมีนายทหารระดับยศ ‘พลโท’ 2 ราย ถูกชี้มูลความผิดทางวินัยฐานประมาทเลินเล่อเสียหายร้ายแรง ส่วนที่เหลือเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ถูกชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นอกจากนี้ยังถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง

 

2.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดซื้ออย่างน้อย 7 สัญญา มีนายทหารระดับยศ ‘พลอากาศเอก’ ถูกชี้มูล 1 ราย จัดซื้อ 1 ครั้ง ระดับ ‘พลอากาศตรี’ 1 ราย จัดซื้อ 3 ครั้ง ระดับ ‘นาวาเอก’ 1 ราย จัดซื้อ 1 ครั้ง ผิดวินัยร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อเสียหายร้ายแรง และคณะกรรมการตรวจรับครั้งที่ 2-7 ถูกชี้มูลผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรงด้วย

 

3.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดซื้ออย่างน้อย 4 สัญญา มี"ผู้บริหารระดับสูง"ในขณะนั้นถูกชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีการไม่ตั้งผู้ชำนาญการ อนุมัติเบิกจ่ายไม่ส่งสำเนาสัญญาในการจัดซื้อครั้งที่ 1 และ 3 และถูกชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีอนุมัติจัดซื้อไม่มีราคาครั้งหลังสุด และจัดซื้อแพงในการจัดซื้อครั้งที่ 2 ด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีชื่อของผู้บริหารระดับสูงในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นอย่างน้อยอีก 2 ราย โดยรายแรกถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง ส่วนอีกรายถูกชี้มูลผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

นอกจากนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาถูกชี้มูลผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ถูกชี้มูลผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง

 

4.ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จัดซื้ออย่างน้อย 2 สัญญามีทหารยศ ‘พลโท’ 2 ราย ดำเนินการจัดซื้อในครั้งที่ 1 และ 2 ถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อเสียหายร้ายแรง ส่วน"คณะกรรมการตรวจรับ"ถูกชี้มูลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง

 

ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุผิดวินัยฐานประมาทเลินเล่อเสียหายร้ายแรง ขณะที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

 

5.กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา โดยตำรวจยศ‘พันตำรวจเอก’ถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ผิดวินัยไม่ร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ถูกชี้มูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

6.อำเภอเมืองนครปฐม จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญาโดยผู้บริหารระดับสูงในอำเภอช่วงเวลาดังกล่าว ถูกชี้มูลผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

7.กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จัดซื้ออย่างน้อย 2 สัญญาแบ่งเป็นวิธีสอบราคา 1 ครั้ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป ส่วนการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ตำรวจยศ ‘พลตำรวจตรี’ ถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157และผิดวินัยร้ายแรง เจ้าหน้าที่พัสดุผิดวินัยร้ายแรง ส่วนคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษให้ข้อกล่าวหาตกไป

 

8.จังหวัดสมุทรสงคราม จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดขณะนั้นผิดวินัยไม่ร้ายแรง อีกรายผิดวินัยร้ายแรง ส่วนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4)  ส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

9.สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา ตำรวจยศ ‘พลตำรวจตรี’ ผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

10.สำนักงานจังหวัดยะลา จัดซื้ออย่างน้อย 2 สัญญา โดยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานดังกล่าวผิดทั้งสัญญาที่ 1-2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ข้อกล่าวหาตกไปและผิดวินัยร้ายแรง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุผิดวินัยร้ายแรง

 

11.ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จัดซื้ออย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้บริหารระดับสูงขณะนั้นถูกชี้มูลผิดวินัยไม่ร้ายแรง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  และผิดวินัยร้ายแรง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

12.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา ผู้บริหารระดับสูงขณะนั้นถูกชี้มูลผิดวินัยไม่ร้ายแรง คณะกรรมการเปิดซองผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157และผิดวินัยร้ายแรง

 

ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

13.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สุโขทัย จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา ผู้บริหารระดับสูงในขณะนั้นถูกชี้มูลผิดวินัยไม่ร้ายแรง อีกรายผิดตามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการเปิดซองผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง

 

14.สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา โดยตำรวจยศ ‘พลตำรวจตรี’ ผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการจัดซื้อวิธีพิเศษ ผิดตามตามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการตรวจรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

15.กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา โดยทหารเรือยศ ‘พลเรือโท’ ผิดวินัยฐานประมาทเลินเล่อเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรงส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

16.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดซื้ออย่างน้อย 2 สัญญา โดยมีตำรวจยศ ‘พลตำรวจโท’ 1 ราย จัดซื้อครั้งที่ 1 ถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง ส่วนผู้บริหารระดับสูงขณะนั้นจัดซื้อครั้งที่ 2 ถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงด้วย ส่วนคณะกรรมการจัดซื้อวิธีพิเศษ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการตรวจรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง เจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

17.จังหวัดระนอง จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา ผู้บริหารระดับสูงขณะนั้นถูกชี้มูลผิดวินัยไม่ร้ายแรง อีกรายถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการประกวดราคา ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง เจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

18.กรมการปกครอง จัดซื้ออย่างน้อย 2 สัญญา ผู้บริหารระดับสูงขณะนั้นจัดซื้อ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง ส่วนครั้งที่ 2 ราคา ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

ส่วนคณะกรรมการประกวดราคา ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง เจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง ขณะที่ รมว.มหาดไทย ขณะนั้นข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ตีตกไป

 

19.สถานีตำรวจภูธรชัยนาท จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญามีตำรวจยศ ‘พลตำรวจตรี’ 1 ราย ถูกชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการเปิดซองราคา ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการตรวจรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง เจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

20.กรมศุลกากร จัดซื้ออย่างน้อย 1 สัญญา โดยผู้บริหารระดับสูงขณะนั้น ถูกชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง

 

คณะกรรมการประกวดราคา ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้วฯ) มาตรา 10, 12 และผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการตรวจรับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดวินัยร้ายแรง เจ้าหน้าที่พัสดุ ผิดวินัยร้ายแรง

 

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด