ข่าว

ด่วน โรงพยาบาลศิริราช ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป

โรงพยาบาลศิริราช ขาดแคลนทุกหมู่เลือด วอนคนช่วยบริจาค หวั่น คนไข้ที่ต้องใช้เลือดทรุดหนัก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคเลือดลดลง ล่าสุด โรงพยาบาลศิริราช แจ้งว่า  ขณะนี้ (22 ก.ค. 64) เลือดสำรองทุกหมู่ขาดแคลนหนัก อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา เป็นจำนวนมาก

 

ด่วน โรงพยาบาลศิริราช ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป

ทางโรงพยาบาลศิริราช จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเลือด เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด หากประชาชนที่สนใจมีสุขภาพดี และไม่มีความเสี่ยง ไม่ได้สัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และไม่ได้เดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (โควิด-19) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถเข้าร่วมบริจาคเลือดได้

 

อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช มีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคเลือด ก่อนเข้าสถานที่ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงาน รวมทั้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

 

การเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด

- เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง

- น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป

- ไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น

 

ด่วน โรงพยาบาลศิริราช ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป

ทั้งนี้ สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติด COVID-19 ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ จึงสามารถบริจาคเลือดได้

 

หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความจำนงค์ให้ทางศูนย์ นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ ติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 02-414- 0100, 02-414 -0102 .

ข่าวที่น่าสนใจ