ข่าว

"ป.ป.ช."ลุยฟ้องเอง"คดีโรงพัก-แฟลต ตร." -"สุเทพ-พล.ต.อ.ปทีป "โดนด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ป.ป.ช."ลุยฟ้องเอง"คดีโรงพัก-แฟลต ตร." -สุเทพ เทือกสุบรรณ-พล.ต.อ.ปทีป โดนด้วย

 

หลังจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กับพวกกรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ (โรงพัก) ทดแทน 396 หลังเสียหาย 1,728 ล้านบาทเศษ และโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก (แฟลต) ตำรวจ 163 หลัง เสียหาย 3,994 ล้านบาทเศษ

 

โดยคดีมีการส่งสำนวนให้อัยการสูงสุด(อสส.)ต่อมามีการตั้งคณะทำงานร่วมฯฝ่ายอัยการ และฝ่าย ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวนนั้น

 

รายงานข่าวความคืบหน้าคดีนี้จากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า สำหรับคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนที่ ป.ป.ช. ชี้มูลนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯขณะนั้น พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผบ.ตร.ขณะนั้นกับพวกที่เป็นคณะกรรมการประกวดราคาและเอกชน การประชุมของคณะทำงานร่วมฯเมื่อเดือนมิ.ย. 2564 พบว่า ฝ่ายอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง ดังนั้นขั้นตอนหลังจากนี้ฝ่าย ป.ป.ช. จะดึงสำนวนกลับมาเพื่อดำเนินการฟ้องเอง

 

ส่วน"คดีก่อสร้างแฟลตตำรวจ"ที่คณะทำงานร่วมฯฝ่ายอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง ฝ่าย ป.ป.ช. ดำเนินการฟ้องเองแล้วต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เนื่องจากคดีดังกล่าวแม้มีนายสุเทพเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย แต่กระทำความผิดเดียวกับกรณีการสร้างโรงพักทดแทนจึงรวมไปอยู่ในสำนวนแรก ทำให้สำนวนคดีสร้างแฟลตมีแต่ข้าราชการตำรวจ จึงต้องฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯแทน

 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้สำนักคดีดำเนินการร่างคำฟ้องก่อนส่งกลับมาให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำฟ้อง

 

โดยคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนจะฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากมีนายสุเทพ ที่เป็นอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกชี้มูล

 

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 77 กำหนดว่า กรณีคณะทำงานร่วมฯไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการตามสมควร หากฟ้องคดีเองต้องดำเนินการฟ้องภายในอายุความแต่ต้องไม่ช้ากว่า 90 วันนับแต่วันที่หาข้อยุติไม่ได้

 

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ (โรงพัก) ทดแทน 396 หลัง เสียหาย 1,728 ล้านบาท ได้แก่ 

 

1.) การกระทำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และการกระทำของพลตำรวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) และ (6)

 

2.) การกระทำของคณะกรรมการประกวดราคา

2.1) การกระทำของพลตำรวจตรี ส. และพันตำรวจโท ส. มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2552 มาตรา 10 และมาตรา 12 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) และ (6)

 

2.2) การกระทำของพันตำรวจเอก  จ พันตำรวจเอก ส พันตำรวจเอก พ พันตำรวจเอก ณ และพันตำรวจเอก ณ. มีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 78 (1) (2) และ (9)

 

3.) บริษัท พ โดยนาย ว. กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและนาย ว. ในฐานะส่วนตัว มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว

 

ส่วนผู้ถูกกล่าวหาคดีโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก(แฟลต)ตำรวจ 163 หลัง เสียหาย 3,994 ล้านบาท ได้แก่ 

 

1. การกระทำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นกรรมเดียวกันกับกรณีอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดจ้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 396 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทำดังกล่าวมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

 

2.) การกระทำของคณะกรรมการประกวดราคา ได้แก่ พลตำรวจโท ธ  พลตำรวจตรี ส  พันตำรวจเอก ป พันตำรวจเอก จ พันตำรวจตรี ส พันตำรวจเอก พ และพันตำรวจตรี ส มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

 

และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) และ (6)

 

3.) การกระทำของดาบตำรวจ ส มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) และ (6)

 

4.) การกระทำของพันตำรวจโท ค  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง ต่อ 3 เสียง ว่ามีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) และ (6)

5.) การกระทำของ บริษัท พ โดยนาย พ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และนาย พ ในฐานะส่วนตัวมีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 10 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

 

ที่มา :สำนักข่าวอิศรา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด