ข่าว

"ประกันสังคม-บัตรทอง" สปสช.แนะ หากติดเชื้อ"โควิด-19" แจ้งได้ทันที เน้น กักตัว"หยุดเชื้อเพื่อชาติ"

สปสช. แนะ หากพบติดเชื้อ"โควิด-19" ต้องกักตัว"หยุดเชื้อเพื่อชาติ พร้อมแจ้ง "ประกันสังคม-บัตรทอง" ใช้สิทธิได้ทันที

กักตัวอยู่บ้าน หลังติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาต้องทำอย่างไร ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ได้โพสต์หลักการ ผ่านทางเพจเฟซบุค ไทยรู้สู้โควิด มีใจความว่า

 

\"ประกันสังคม-บัตรทอง\" สปสช.แนะ หากติดเชื้อ\"โควิด-19\" แจ้งได้ทันที เน้น กักตัว\"หยุดเชื้อเพื่อชาติ\"

1. กรณีตรวจหน่วยเชิงรุกที่ สปสช.ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เมื่อผลเป็นบวกว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว (การจะถูกตรวจซ้ำเพื่อยืนยันอีกครั้งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหน่วยตรวจ) เจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจ จะจับคู่ท่านกับคลินิกชุมชนอบอุ่น หรือศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลเพื่อดูแลที่บ้านแบบ Home Isolation โดยอัตโนมัติ ขอให้กักตัวที่บ้านรอการติดต่อกลับ

2. กรณีตรวจที่หน่วยเคลื่อนที่ หรือแล็บต่าง ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยตรวจเชิงรุกของ สปสช. หากผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้กักตัวที่บ้าน สิทธิบัตรทองให้โทรไปที่คลินิกใกล้บ้าน หรือคลินิกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้ สิทธิประกันสังคม ให้โทรไปยังโรงพยาบาลตามสังกัดของท่าน เพื่อรับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน

 

- หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง หรือติดต่อคลินิกฯ และ โรงพยาบาลตามสังกัดของท่านไม่ได้ ผู้ที่มีสิทธิบัตรทองให้โทรมาแจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

- ส่วนสิทธิประกันสังคมให้โทรไปที่สายด่วน 1506 กด 6

 

\"ประกันสังคม-บัตรทอง\" สปสช.แนะ หากติดเชื้อ\"โควิด-19\" แจ้งได้ทันที เน้น กักตัว\"หยุดเชื้อเพื่อชาติ\"

 

- ทั้งนี้หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พักอาศัยร่วมด้วยอยู่ในบ้าน ให้คิดเสมือนว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งบ้านแล้ว

- โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินอาการท่านด้วยวิดิโอคอลวันละ 2 ครั้ง, อาหาร 3 มื้อ, มีปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ส่งให้

- หากมีอาการแย่ลง คลินิกฯ/ศูนย์ฯ/โรงพยาบาล จะประสานส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาล

3. ต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาหรือต่างจังหวัด โทร. 1330 กด 15

 

 

อย่างไรก็ตาม ทุกกรณี ขอให้เตรียมบัตรประชาชน แจ้งเลขที่บัตร 13 หลัก ผลตรวจ สถานที่ตรวจ วันที่ตรวจ แจ้งอาการตามจริง เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว

ทั้งนี้ ทาง สปสช. เน้นย้ำว่า หากพบติดเชื้อ ควรกักตัวที่บ้านเพื่อ หยุดเชื้อเพื่อชาติ ให้มีเตียงเหลือ เพื่อคนไข้อาการหนัก**

ข่าวยอดนิยม