ข่าว

"สธ."ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบ"ซองบุหรี่"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สธ."ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบ"ซองบุหรี่"ซิกาแรตแบบเรียบชุดใหม่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565  ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2564 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


โดยบุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทย ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่ เพื่อลดแรงจูงใจในการสูบและกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงโทษพิษภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่ 
 

 

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ซึ่งกำหนดให้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนซองบุหรี่ซิกาแรตให้มีรูปแบบใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด


สำหรับบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในซองหรือหีบห่อรูปแบบเก่า ยังคงสามารถขายได้ต่อไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เท่านั้น

 

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯฉบับใหม่นี้ เป็นการปรับเปลี่ยนฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่ใช้จัดพิมพ์ลงบนซองมานานกว่า 2 ปี ซึ่งการปรับเปลี่ยนชุดฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนนี้เพื่อป้องกันความคุ้นชิน คุ้นเคย จนทำให้ประสิทธิภาพของการกระตุ้นเตือนถึงอันตรายลดลง

 

ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC)

 

นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดรูปแบบของซองหรือหีบห่อบุหรี่ซิกาแรต ให้ทุกยี่ห้อมีลักษณะรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตรายย่อยที่ยังมีบุหรี่ที่บรรจุอยู่ในซองรูปแบบเก่าคงค้างอยู่ร้านค้าปลีกยังสามารถขายได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เท่านั้นหรือหากมีความกังวลว่า จะไม่สามารถขายหมดได้ตามกำหนดเวลาขอให้ร้านค้าปลีกติดต่อตัวแทนผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า ผู้ผลิต เพื่อส่งคืนบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าต่อไป  

 

กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการลงตรวจบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

หากพบร้านค้าฝ่าฝืนขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าหลังจากวันที่ 10 เมษายน 2565 จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560

 

กรณีสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852 

 

 

 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด