ข่าว

ประกันสังคม ม.40 เปิดความคุ้มครอง 3 ทางเลือก ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคมมาตรา 40" ให้ผู้ประกันตน สามารถเลือกรูปแบบเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน ได้ 3 ทางเลือก โดยมีสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแตกต่างกัน ซึ่งตั้งแต่เดือนส.ค.64 - ม.ค.65 ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมบทแค่60%จากยอดปกติ ทั้งนี้ 3 ทางเลือก

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หลายช่องทาง ได้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ถึง 3 ทางเลือก โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนั้น มาทำความรู้จัก 3 ทางเลือกก่อน สมัครเป็นผู้ประกันตน

 

 

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน ความคุ้มครอง 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้ ดังนี้ ผู้ป่วยในนอกพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท , ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรพ.) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 30 วัน /ปี ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรพ.) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ได้รับเงินครั้งละ 50 บาท

2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) ได้รับเงิน 500-1,000 บาท ได้รับการทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลา 15 ปี เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินผู้จัดการศพได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท  จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท โดยทางเลือกที่ 1 จะไม่คุ้มครองในกรณีชราภาพและสงเคราะห์บุตร

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน ความคุ้มครอง 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้ ดังนี้ ผู้ป่วยในนอกพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท , ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรพ.) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 30 วัน /ปี ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรพ.) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ได้รับเงินครั้งละ 50 บาท

2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) ได้รับเงิน 500-1000 บาท ได้รับการทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลา 15 ปี เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25000 บาท 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินผู้จัดการศพได้รับค่าทำศพ 25000 บาท  จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8000 บาท 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อน พร้อมดอกผล ดังนี้ สะสมเงินบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ(ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) เดือนละ 50 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1000 บาท จะไม่คุ้มครองในกรณีสงเคราะห์บุตร
 

 

ประกันสังคม ม.40 เปิดความคุ้มครอง 3 ทางเลือก ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ

 

 

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน ความคุ้มครอง  1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้ ดังนี้ ผู้ป่วยในนอกพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท , ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรพ.) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 90 วัน /ปี  

2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) ได้รับเงิน 500-1000 บาท ได้รับการทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 50000 บาท 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินผู้จัดการศพได้รับค่าทำศพ 50000 บาท

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อน พร้อมดอกผล ดังนี้ สะสมเงินบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ(ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) เดือนละ 150 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1000 บาท จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่ม 10000 บาท 5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด - 6ปี บริบูรณ์ จ่ายเงินสมทบ 24ใน36 เดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40" อย่างไร เช็กเลย ก่อนพลาดสิทธิ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ