ข่าว

"ฟรีแลนซ์" ได้เฮ รับ 5 พัน รีบลงทะเบียน ม.40 ภายในเดือน ก.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กที่นี่ ครม.อนุมัติ "ฟรีแลนซ์" รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รีบลงทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค.64 นี้

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา อย่างน้อย 14 วัน "ฟรีแลนซ์"  "ม.40"

 

 

 

ทั้งนี้ มติดังกล่าว จะมีการช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการ และประชาชน ตามข้อกำหนด ศบค.ฉบับที่ 27 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

 

โดยจะช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ และมาตรการควบคุมการระบาดเดิม 4 สาขาอาชีพ เพิ่มเป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มใหม่ 5 สาขา ได้แก่

 

1.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2.สาขาการขายส่งและการขายปลีก

3.สาขาการซ่อมยานยนต์

4.สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

5.สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

 

ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน โดยรูปแบบการช่วยเหลือ ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัดไม่เกิน 200 คน

 

ส่วนผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เตรียมหลักฐานเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแนวทางที่ปรับเปลี่ยนจากการเยียวยาครั้งที่แล้ว

 

นอกจากนี้ยังลดค่าน้ำค่าไฟวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน เดือน ก.ค.-ส.ค. และ 2.ลดค่าน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน เดือน ส.ค.-ก.ย.

 

รวมทั้งมีมาตรการลดค่าเทอม โดยให้กระทรวงการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในเทอมที่ 1 เป็นกรณีพิเศษ เพราะมีการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

 

โดยรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา33 

นายจ้างและผู้ประกอบการ  รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน

 

ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น  2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน  ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน  ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน  

 

นอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน  และสำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบ ม. 33 อาชีพอิสระ หราือ "ฟรีแลนซ์" ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64  เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน  

 

สำหรับช่องทางสมัคร เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 "ม.40" ง่ายๆ ได้ด้วยตนอง

ขณะที่ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 "ม.40" ได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เป็นต้น

 

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

 

​โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th  หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด