ข่าว

"ภูเก็ต" ปิดโรงเรียน 4 แห่ง 14 วัน นักเรียนและผู้ปกครองติดเชื้อ โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เทศบาลเมืองกะทู้ "ภูเก็ต" สั่งปิดโรงเรียน 4 แห่ง 14 วัน หลังนำร่องเปิด "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" (Phuket Sandbox) พบนักเรียนและผู้ปกครองติดเชื้อ โควิด-19

5 กรกฎาคม 2564 เกาะติดสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ (เมษายน 2564) ในประเทศ ภายหลังจังหวัดภูเก็ตนำร่องเปิด "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" (Phuket Sandbox)

ล่าสุด นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ลงนามประกาศ เทศบาลเมืองกะทู้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ยังมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และทางเทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ว่ามีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ได้รับการตรวจเชื้อ โควิด-19 มีผลเป็นบวก และทางเทศบาลได้พิจารณาแล้วว่านักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเป็นผู้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้

อาศัยอำนาจของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เทศบาลเมืองกะทู้ จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ทั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้

2. โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้มีมาตรการในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอกะทู้ และสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงประกาศปิดเรียนเป็นเวลา 14 วันในระหว่างวันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ ภายในบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือไปตามสถานที่ชุมชนแออัดต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็น แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ขอให้นักเรียน ผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด

โดยในวันนี้ เทศบาลเมืองกะทู้ได้ประสานงานให้มีการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ที่มีความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน

อ่านข่าว - น่าห่วง "เรียนออนไลน์" ยุคโควิด-19 แนะพ่อแม่หมั่นดูแลสายตาลูกเพิ่มขึ้น

COVID-19, โควิด-19, โควิด19, โควิด, ภูเก็ต, กระทู้, เทศบาลเมืองกะทู้, ปิดโรงเรียน, ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์, Phuket Sandbox

COVID-19, โควิด-19, โควิด19, โควิด, ภูเก็ต, กระทู้, เทศบาลเมืองกะทู้, ปิดโรงเรียน, ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์, Phuket Sandbox

COVID-19, โควิด-19, โควิด19, โควิด, ภูเก็ต, กระทู้, เทศบาลเมืองกะทู้, ปิดโรงเรียน, ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์, Phuket Sandbox

CR : ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต , โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด